MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Türkiye’nin sosyolojik gereksinimleri bağlamında, mezun olan öğrencilerimizin çalışabilecekleri olası iş alanlarından bazıları şöyle listelenebilir: