NEDEN SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ?

Sosyoloji bilimi, toplumda yer alan sosyal organizasyonlarla ve sosyal problemlerle ilgilenen akademik bir disiplindir. Sosyologlar toplumda göze çarpan hemen her tür toplumsal olguyla ilgili çalışmalar yaparlar: Küçük gruplar, karmaşık bürokratik yapıların (şirket, hastane, okul vb.) özellikleri, gündelik hayatta karşılaşılan kalıplaşmış davranışlar, aile kurumunun değişen işlevleri, insanların sorunlarla baş edebilmek için buldukları mekanizmalar gibi konular sosyolojinin konu alanına girer. Dolayısıyla, sosyoloji eğitimi almış bireyler, söz konusu karmaşık sosyal olguları sistematize edebilir, anlayabilir ve analiz edebilirler; bir organizasyonda yer alan iş akışında kilit rol oynayabilirler; çatışma çözümleme süreçlerini yönetebilirler; topluma ve toplumsal kurumlara kuş bakışı bakabilirler; bilimsel araştırma ilkeleri çerçevesinde toplumsal bir olgu hakkında objektif analizler üretebilirler. Tüm bunları yaparken keyfi ya da değer yüklü bir bakış açısı yerine, eleştirel bir bakış açısı kullanırlar. ‘Eleştirel’ olmak, körü körüne negatif bir tutumla her olguyu kıyasıya karalamak değil, yapıcı bir tavır içinde görünen ve görünmeyen olgulara ışık tutarak, bilim ve aklın ilkeleriyle hareket etmek anlamına gelir. Bu nedenle öğrencilerin hem kuramsal hem de metodolojik açıdan zengin bir kavramsal donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Geçtiğimiz yüz yılda, teknoloji, kültür, siyaset, ekonomi ile ilgili olarak tanık olduğumuz sosyal değişme süreçlerinin yanında aile, din, eğitim ve bilim gibi toplumsal kurumlarda göze çarpan çarpıcı dönüşümler, sosyolojik bakış açısının gerekliliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Sosyolojik bilgiler söz konusu kurumlar arasındaki ilişkileri, toplum –doğa ilişkisinin niteliğini, tarım toplumundan (post)endüstriyel topluma geçiş sürecinde ortaya çıkan yeni yaşama pratiklerini, siyasi gücün gündelik hayatımıza etkisini, aile ve topluluklar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışını anlamamıza yarayan önemli kavramsal anahtarlar sunarlar. Sosyolojik dil/söylem ile sosyal hayatta karşılaştığımız hemen her türlü sorun hakkında bir tanımlama yapabilmek mümkündür; buna bağlı olarak, aşağıdaki çalışma alanlarında da görülebileceği gibi, günümüzde sosyologlar, eğitimci, yönetici, araştırmacı, danışman olabilirler ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilebilirler.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine, kendilerini ve toplumsal olguları daha iyi anlamalarına yarayacak analitik aygıtlar sunmayı hedeflemektedir. Öğretim programının evrensel kriterler ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılandırılması, tüm derslerin İngilizce işlenmesi, öğretim üyelerinin donanımları, ders içeriklerinin öğrencilerin analitik yeteneklerini geliştirici doğrultuda hazırlanması nedeniyle, Sosyoloji Bölümü’nü seçen öğrencilerin, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sunduğu diğer olanaklardan da faydalanarak, öğretim programında yer alan seçmeli dersler ile kendi dağarcıklarını zenginleştirerek, küresel dünyanın gerektirdiği yetenek, ilgi ve donanıma sahip olacağını düşünüyoruz.

 

Sosyoloji Bölümü mezunları özel ve kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde istihdam edilebilirler:

 

Devlet Planlama Teşkilatı

Türkiye İstatistik Kurumu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  (Aile Danışmanlığı)

Dışişleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı (Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Gözetim Eğitim İyileştirme Şubesi, Denetimli Serbestlik Birimi)

Tarım Bakanlığı

T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edinme Merkezi)  

Belediyeler

Valilikler

Kalkınma Ajansları

Ulusal ve uluslararası seviyede sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler)

Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı vb.)

Pazar araştırması yapan şirketler

Medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama, araştırma-geliştirme, kurumsal iletişim alanlarında hizmet veren şirketler ve kuruluşlar

Sosyoloji Bölümü mezunları pedagojik formasyon alarak MEB'e bağlı kurumlarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Ayrıca, akademik kurumlarda uzmanlaşmak isteyen mezunlarımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.