NEDEN SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ?

                             

 

Sosyoloji bilimi, sosyal organizasyonlarla ve sosyal problemlerle ilgilenen akademik bir disiplindir. Sosyologlar toplumda göze çarpan hemen her tür toplumsal olguyla ilgili çalışmalar yaparlar: Küçük gruplar, karmaşık bürokratik yapıların (şirket, hastane, okul vb.) özellikleri, gündelik hayatta karşılaşılan kalıplaşmış davranışlar, aile kurumunun değişen işlevleri, insanların sorunlarla baş edebilmek için buldukları mekanizmalar gibi konular sosyolojinin konu alanına girer. Dolayısıyla, sosyoloji eğitimi almış bireyler, söz konusu karmaşık sosyal olguları sistematize edebilir, anlayabilir ve analiz edebilirler; bir organizasyonda yer alan iş akışında kilit rol oynayabilirler; çatışma çözümleme süreçlerini yönetebilirler; topluma ve toplumsal kurumlara kuş bakışı bakabilirler; bilimsel araştırma ilkeleri çerçevesinde toplumsal bir olgu hakkında objektif analizler üretebilirler. Tüm bunları yaparken keyfi ya da değer yüklü bir bakış açısı yerine, eleştirel bir bakış açısı kullanırlar. ‘Eleştirel’ olmak, körü körüne negatif bir tutumla her olguyu kıyasıya karalamak değil, yapıcı bir tavır içinde görünen ve görünmeyen olgulara ışık tutarak, bilim ve aklın ilkeleriyle hareket etmek anlamına gelir. Bu nedenle öğrencilerin hem kuramsal hem de metodolojik açıdan zengin bir kavramsal donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Geçtiğimiz yüz yılda, teknoloji, kültür, siyaset, ekonomi ile ilgili olarak tanık olduğumuz sosyal değişme süreçlerinin yanında aile, din, eğitim ve bilim gibi toplumsal kurumlarda göze çarpan çarpıcı dönüşümler, sosyolojik bakış açısının gerekliliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Sosyolojik bilgiler söz konusu kurumlar arasındaki ilişkileri, toplum –doğa ilişkisinin niteliğini, tarım toplumundan (post)endüstriyel topluma geçiş sürecinde ortaya çıkan yeni yaşama pratiklerini, siyasi gücün gündelik hayatımıza etkisini, aile ve topluluklar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışını anlamamıza yarayan önemli kavramsal anahtarlar sunarlar. Sosyolojik dil/söylem ile sosyal hayatta karşılaştığımız hemen her türlü sorun hakkında bir tanımlama yapabilmek mümkündür; buna bağlı olarak, aşağıdaki çalışma alanlarında da görülebileceği gibi, günümüzde sosyologlar, eğitimci, yönetici, araştırmacı, danışman olabilirler ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilebilirler.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine, kendilerini ve toplumsal olguları daha iyi anlamalarına yarayacak analitik aygıtlar sunmayı hedeflemektedir. Öğretim programının evrensel kriterler ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılandırılması, tüm derslerin İngilizce işlenmesi, öğretim üyelerinin donanımları, ders içeriklerinin öğrencilerin analitik yeteneklerini geliştirici doğrultuda hazırlanması nedeniyle, Sosyoloji Bölümü’nü seçen öğrencilerin, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sunduğu diğer olanaklardan da faydalanarak, öğretim programında yer alan seçmeli dersler ile kendi dağarcıklarını zenginleştirerek, küresel dünyanın gerektirdiği yetenek, ilgi ve donanıma sahip olacağını düşünüyoruz.

 

Sosyoloji Bölümü mezunları özel ve kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde istihdam edilebilirler:

 

 

Sosyoloji bilimi, toplumda yer alan sosyal organizasyonlarla ve sosyal problemlerle ilgilenen akademik bir disiplindir. Sosyologlar toplumda göze çarpan hemen her tür toplumsal olguyla ilgili çalışmalar yaparlar: Küçük gruplar, karmaşık bürokratik yapıların (şirket, hastane, okul vb.) özellikleri, gündelik hayatta karşılaşılan kalıplaşmış davranışlar, aile kurumunun değişen işlevleri, insanların sorunlarla baş edebilmek için buldukları mekanizmalar gibi konular sosyolojinin konu alanına girer. Dolayısıyla, sosyoloji eğitimi almış bireyler, söz konusu karmaşık sosyal olguları sistematize edebilir, anlayabilir ve analiz edebilirler; bir organizasyonda yer alan iş akışında kilit rol oynayabilirler; çatışma çözümleme süreçlerini yönetebilirler; topluma ve toplumsal kurumlara kuş bakışı bakabilirler; bilimsel araştırma ilkeleri çerçevesinde toplumsal bir olgu hakkında objektif analizler üretebilirler. Tüm bunları yaparken keyfi ya da değer yüklü bir bakış açısı yerine, eleştirel bir bakış açısı kullanırlar. ‘Eleştirel’ olmak, körü körüne negatif bir tutumla her olguyu kıyasıya karalamak değil, yapıcı bir tavır içinde görünen ve görünmeyen olgulara ışık tutarak, bilim ve aklın ilkeleriyle hareket etmek anlamına gelir. Bu nedenle öğrencilerin hem kuramsal hem de metodolojik açıdan zengin bir kavramsal donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Geçtiğimiz yüz yılda, teknoloji, kültür, siyaset, ekonomi ile ilgili olarak tanık olduğumuz sosyal değişme süreçlerinin yanında aile, din, eğitim ve bilim gibi toplumsal kurumlarda göze çarpan çarpıcı dönüşümler, sosyolojik bakış açısının gerekliliğini bir kez daha öne çıkarmıştır. Sosyolojik bilgiler söz konusu kurumlar arasındaki ilişkileri, toplum –doğa ilişkisinin niteliğini, tarım toplumundan (post)endüstriyel topluma geçiş sürecinde ortaya çıkan yeni yaşama pratiklerini, siyasi gücün gündelik hayatımıza etkisini, aile ve topluluklar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkışını anlamamıza yarayan önemli kavramsal anahtarlar sunarlar. Sosyolojik dil/söylem ile sosyal hayatta karşılaştığımız hemen her türlü sorun hakkında bir tanımlama yapabilmek mümkündür; buna bağlı olarak, aşağıdaki çalışma alanlarında da görülebileceği gibi, günümüzde sosyologlar, eğitimci, yönetici, araştırmacı, danışman olabilirler ve karar verici pozisyonlarda istihdam edilebilirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine, kendilerini ve toplumsal olguları daha iyi anlamalarına yarayacak analitik aygıtlar sunmayı hedeflemektedir. Öğretim programının evrensel kriterler ve yaklaşımlar çerçevesinde yapılandırılması, tüm derslerin İngilizce işlenmesi, öğretim üyelerinin donanımları, ders içeriklerinin öğrencilerin analitik yeteneklerini geliştirici doğrultuda hazırlanması nedeniyle, Sosyoloji Bölümü’nü seçen öğrencilerin, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sunduğu diğer olanaklardan da faydalanarak, öğretim programında yer alan seçmeli dersler ile kendi dağarcıklarını zenginleştirerek, küresel dünyanın gerektirdiği yetenek, ilgi ve donanıma sahip olacağını düşünüyoruz.

Sosyoloji Bölümü mezunları özel ve kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde istihdam edilebilirler: