SOC 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Antropoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 104
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri kültürel antropolojinin temel kavramları ve tartışmalarıyla tanıştırmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültürel antroplojinin genel terminolojisini ve kavramlarını tartışabilecektir
  • Kültürel antropoloji çerçervesinde sunulan sosyal ve kültürel problemleri
  • Kültürün sanatsal ve tinsel temellerini açıklayabilecektir
  • Toplumsal örgütlenmeyi, akrabalık, ev yaşamı, gruplaşma ve tabakalaşma gibi kavramlarla, ekonomik ve politik boyutlarıyla değerlendirebilecektir
  • Kültürel farklılıkları çatışmadan kaçınma duyarlılığı ile analiz edebilecektir
  • Küresel sorunları ve Orta Doğu gibi bölgesel konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerllendirebilecektir
  • Niteliksel araştırmanın nasıl planlanacağına ve uygulanacağına dair temel bilgileri edinecektir.
Tanımı Bu ders insan toplumlarının farklılaşmasının temeli olan kültürün farklı yönlerini tartışır. Kültür ve toplumsal yapı teorilerini değerlendirerek, temel insani kurumları (akrabalık, ekonomi, politika ve din) kültürler arası bir perspektifle anlamayı amaçlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Antropoloji ve kültür çalışmaları Kottak, C.P., Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011 (14th edition), McGraw Hill, Chapter 1 (pp.3-21)
3 Kültürün Doğası Kottak, C.P., Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011 (14th edition), McGraw Hill, Chapter 2 (pp.26-44)
4 Kültürel Değişim Süreçleri W. Haviland at al. Anthropology: The Human Challenge, 2008, Wadsworth, Chapter 26 (pp. 575-596)
5 Antropolojik Düşüncenin Gelişimi ve Araştırma Yöntemleri Kottak, C.P., Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011 (14th edition), McGraw Hill, Chapter 3 (pp.48-75) Ek okuma: W. Haviland at al. Anthropology: The Human Challenge, 2008, Wadsworth, Chapter 15 (pp. 315-338)
6 Sosyal Yapı ve Ev Yaşamı Haviland at al. Anthropology: The Human Challenge, 2011, Wadsworth, Chapter 20, 21 (pp.436-461; 462-482) Ek Okuma: R. Scupin and C.R. DeCorse, Anthropology: A global Perspective, 2004, Pearson Prentice hall, Chapter 22 (pp. 543-545)
7 Din, Tinsellik ve Doğaüstü güçler & ARA SINAV I Kottak, C.P., Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011 (14th edition), McGraw Hill, Chapter 12 (pp.286-307)
8 Etnisite, ırk ve ırkçılık Kottak, C.P., Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011 (14th edition), McGraw Hill, Chapter 6 (pp.126-151)
9 Film Gösterimi Dersin Öğretim Üyesi tarafından seçilecektir.
10 Ekonomi ve üretim tarzları C.R. Ember and M. Ember, Cultural Anthropology, 2007, Pearson Prentice hall, Chapter 7 (pp.103-123)
11 Politik Yaşam, Sosyal Düzen ve Karmaşa C.R. Ember and M. Ember, Cultural Anthropology, 2007, Pearson Prentice hall, Chapter 13 (pp.221-242)
12 Sanat ve Estetik Haviland at al. Anthropology: The Human Challenge, 2008, Wadsworth,Chapter 25 (pp.555-575)
13 Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Antropolojinin Rolü Haviland at al. Anthropology: The Human Challenge, 2008, Wedsworth,Chapter 27 (pp.597-624)
14 Alan Çalışması
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen okumalar.
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
15
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest