SOC 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Suç Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 206
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, suçun olası sosyal kaynaklarını ve sonuçlarını, suçbilim alanındaki temel teorik tartışmalar aracılığıyla analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumda, suç ve sapma olarak adlandırılan çeşitli davranış tipolojilerini fark edebilecek ve bunların ayrımını yapabileceklerdir.
  • İnsanlarin neden suç işlediklerini açıklamaya calışan temel teorileri eleştirel bir şekilde tartışabileceklerdir.
  • Farkli suç tiplerini tartışabileceklerdir.
  • Suçbilim teorileri ile suç tipolojileri arasındaki bağı kurabileceklerdir.
Tanımı Suçbilim, bilimsel olarak suç ve sapkın davranışlar ile ilgilenir. Suçu ve sapkın davranışları tarihsel ve teorik bir çerçeveye yerleştirerek şu gibi sorulara cevap arar: İnsanlar neden suç işler? Suçlu davranışının sosyal sebepleri ve sonuçları nelerdir? Farklı toplumlarda ne tür suç tipolojileri gözlemleyebiliriz? Bu derste, benzer soruların cevapları suçbilim teorileri çerçevesinde, sosyal sınıf, yaş, ırk, etnisite, toplumsal cinsiyet, şiddet, siyasi ve organize suçlar kategorileri vurgulanarak araştırılacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve Müfredatın Gözden Geçirilmesi
2 Kriminoloji ve Sosyolojik Perspektif Barkan, CH.1.
3 Suç ve Araştırma Criminology, pp.56-75.
4 Suça Dair Sosyoloji Teorileri Criminology, CH.4-5.
5 Suça Dair Sosyoloji Teorileri Criminology, CH.4-5.
6 Suç, Sosyal Teori ve Toplumsal Değişim Criminology, CH.6.
7 Ara Sınav I
8 Mağduriyet Siegel, Criminology, CH.3, pp.64-82.
9 Suç, Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet Criminology, CH. 11.
10 Film Gösterimi ve Tartışma Barkan. 229-259
11 Suçu Kontrol Etmek Criminology, PART 4.
12 Suç ve Medya Criminology, CH.20
13 Terörizm, Devlet Suçu ve İnsan Hakları Criminology, CH.21
14 Ara Sınav II
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen okumalar.
Diğer Kaynaklar Diğer kaynaklar dağıtılacak-duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
-
-
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
Proje
Çalıştay
-
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
27
Final / Sözlü Sınav
-
-
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest