SOC 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 311
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, Türkiye'de modernleşme sürecci bağlamında siyasal, sosyal, ve\ntarihsel dinamiklerin temel kesişme noktalarını saptayarak sosyolojik açıdan toplumsal yapı analizi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geç Osmanlı Dönemi'nden bu yana Türkiye modernleşmesinin özelliklerini ve sorunlarını değerlendirebileceklerdir..
  • Siyasi yapı ve zaman içinde dönüşüm arasında bağıntı kurabileceklerdir.
  • Değişen sınıf yapısı ve ilişkileri anlayabileceklerdir.
  • Göç hareketleri tipleri ve örüntüleri ve bunların toplumsal yapıya etkilerini tanımlayabileceklerdir.
  • Toplumsal cinsiyet ilişkileri ve eşitsizlikleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Din ve etnisitenin toplumsal yapı ve ilişkilere etkilerini değerlendirebileceklerdir.
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanıtımı
2 Arka Plan: Cumhuriyet Türkiyesi'nde Siyasal Değişme Zürcher, E. J. (2004) "A troubled democracy" (1950-2000). In Turkey: A Modern History. 221-337.
3 Arka Plan: Cumhuriyet Türkiyesi'nde Ekonomik Değişme Pamuk, Ş. (2008) "Economic change in twentieth century Turkey: Is the glass more than half full?" in R. Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey, vol.4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, 266-300.
4 Toplumsal Sınıflar Buğra, A. (2002) “Labour, Capital, and Religion: Harmony and Conflict among the Constituency of Political Islam in Turkey, Middle Eastern Studies, 38:2, pp.187-204. Adaman, F. Buğra, A. & Insel, A. (2009) "Societal context of labor union strategy: the case of Turkey" Labor Studies Journal, 34, 2, 168-188.
5 Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Mücadeleler Arat, Y. (2008) "Contestation and collaboration: women’s struggles for empowerment in Turkey" in R. Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey, vol.4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, 388-418. Ozyegin, G. (2002) "The doorkeeper, the maid, and the tenant" in D. Kandiyoti and A. Saktanber, eds., Fragments of Culture: the Everyday of Modern Turkey, London and New York: I. B. Tauris, 43-72.
6 Göçün Dinamikleri ve Sonuçları I Kirisci, K. (2008) “Migration and Turkey: The dynamics of state, society, politics,” in R. Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey, vol.4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, pp. 175-199.
7 Göçün Dinamikleri ve Sonuçları II Sosyal, L. (2008) “The migration story of Turks in Germany: From beginning to the end,” in R. Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey, vol.4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, pp. 199-225.
8 Ara Sınav
9 Kentleşme ve Modernleşme I Tekeli, I. (2009) Cities in Urban Turkey, Urban Age. (Available online) https://lsecities.net/media/objects/articles/cities-in-modern-turkey/en-gb/ Tekeli, I. (2014) Lessons from Turkey’s Urbanization Experience. Istanbul: TEPAV Keyder, Ç. (2005) "Globalization and Social Exclusion in Istanbul" International Journal of Urban and Regional Research, 29, 1, 124–134.
10 Kentleşme ve Modernleşme II Kuyucu, T. and Unsal, O. (2010) “Urban Transformation as State-Led Property Transformation: An Analysis of Two Cases of Urban Renewal,” Urban Studies 47(2): 1479-1499.Buğra, A. (1998) "The immoral economy of housing in Turkey" International Journal of Urban and Regional Research, 303-317.
11 Türkiye'de Dinsel Meseleler I White, J. B. (2008) “Islam and politics in Turkey,” in Kasaba, R. ed., The Cambridge History of Turkey, vol.4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press, pp. 357-380. Çarkoğlu, A. & Biligili, N. (2011) "A Precarious Relationship: The Alevi Minority, the Turkish State and the EU" South European Society and Politics, 16, 2, 351-364.
12 Türkiye'de Dinsel Meseleler II Navaro-Yashin, Y. (2002) “The Market for Identities: Secularism, Islamism and Commodities”, in D. Kandiyoti and A. Saktanber, eds., Fragments of Culture: the Everyday of Modern Turkey, London and New York: I. B. Tauris, pp. 221-254.
13 Türkiye'de Etnik Meseleler Saraçoğlu, C. (2008) “‘Exclusive Recognition’: The New Dimensions of the Question of Ethnicity and Nationalism in Turkey,” Ethnic and Racial Studies, 1-19.
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Dersin Gözden Geçirilmesi -
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ahmad, F. (1993) The Making of Modern Turkey, London and New York: Routledge.\nBozdoğan, S. and R. Kasaba (eds.) (1997) Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, University of Washington Press. \nHeper, M. and A. Evin (eds.)(1988) State, Democracy and the Military: Turkey in the 1980s, Berlin and New York: Walter de Gruyter.\nKasaba, R. (ed.) (2008) The Cambridge History of Turkey, vol. 4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press. \nKeyder, Ç. (1987) State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development, Verso. \nKandiyoti, D and A. Saktanber (eds.) (2002) Fragments of Culture: the Everyday of Modern Turkey, London and New York: I.B.Tauris.
Diğer Kaynaklar Readings are subject to revision. Additional readings could be added to the list as required.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest