SOC 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 311
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, Türkiye'de modernleşme süreci bağlamında siyasal, sosyal, ve tarihsel dinamiklerin temel kesişme noktalarını saptayarak sosyolojik açıdan toplumsal yapı analizi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geç Osmanlı Dönemi'nden bu yana Türkiye modernleşmesinin özelliklerini ve sorunlarını değerlendirebileceklerdir.
  • Siyasi yapı ve zaman içinde dönüşüm arasında bağıntı kurabileceklerdir.
  • Değişen sınıf yapısı ve ilişkileri anlayabileceklerdir.
  • Göç hareketleri tipleri ve örüntüleri ve bunların toplumsal yapıya etkilerini tanımlayabileceklerdir.
  • Toplumsal cinsiyet ilişkileri ve eşitsizlikleri sınıflandırabileceklerdir.
  • Din ve etnisitenin toplumsal yapı ve ilişkilere etkilerini değerlendirebileceklerdir.
Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanıtımı
2 Osmanlı İmparatorluğunun Son Dönemi: Modernleşme Çabaları Şükrü Hanioğlu (2012) ‘Modern Ottoman Period’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, New York: Routledge, 15- 25. Erik J Zürcher (2004) Turkey: A Modern History, London: I. B. Tauris, 50- 70. Feroz Ahmad (1993) ‘The Ottoman Legacy’ in The Making of Modern Turkey, New York: Routledge, 15 -30.
3 Osmanlı İmparatorluğunun Son Dönemi: İmparatorluğun Çöküşü Erik J Zürcher (2010) The Ottoman Empire 1850–1922: Unavoidable Failure? In The
Young Turk Legacy
 and Nation Buılding: From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey, 59 – 72. Hasan Kayalı (2012) ‘The Young Turks and the Committee of Union and ‘ 
 in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 26- 34. Feroz Ahmad (1993) ‘From empire to nation: 1908–1923’ in The Making of Modern Turkey, 31- 51.
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1920’ler) Hasan Kayalı (2008) ‘The struggle for independence’ in Reşat Kasaba ed. Turkey in the Modern World (Cambridge History of Turkey, volume 4) Cambridge: Cambridge University Press, 112- 146. Erik J Zürcher (2004) ‘The Emergence of the One-Party State, 1923–27’ in The Making of Modern Turkey 166 
- 175. Clement H. Dodd (2012) ‘The Turkish Republic’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 53- 64.
5 Cumhuriyet Modernleşmesi (1930’lar) Erik J Zürcher (2004) ‘The Emergence of the One-Party State, 1923–27’ in The Making of Modern Turkey 166 
- 175. Erik J Zürcher (2004) ‘The Kemalist One-Party State, 1925–45’ in The Making of Modern Turkey 176- 205.
6 Çok Partili Sisteme geçiş ve Demokrat Parti Dönemi Feroz Ahmad (1977) The Turkish Experiment in Democracy: 1950- 1975, London: Hurst &Company, 1- 75.
7 1960- 1990: Askeri Darbeler Dönemi Erik J Zürcher (2004) ‘The Second Turkish Republic, 1960–80’ in The Making of Modern Turkey, 241- 277. 
 George S. Harris (2011) Military Coups and Turkish Democracy, 1960–1980, Turkish Studies, 12:2, 203-213
8 Ara Sınav
9 Ekonomik Eşitsizlikler ve Yoksulluk Pamuk, Ş. (2008) "Economic change in twentieth century Turkey: Is the glass more than half full?" in Reşat Kasaba ed. Turkey in the Modern World (Cambridge History of Turkey, volume 4) Cambridge: Cambridge University Press,, 266-300. Erol Taymaz (2012) E’mployment, inequality, and poverty’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 364- 378.
10 Göç ve Kentleşme Kirisci, K. (2008) “Migration and Turkey: The dynamics of state, society, politics,” in Reşat Kasaba ed. Turkey in the Modern World (Cambridge History of Turkey, volume 4) Cambridge: Cambridge University Press, 175-199. Tahire Erman (2012) ‘Urbanization and urbanism’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 293- 302.
 
 Alev Çınar 
(2012) ‘Cities’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 303- 314.

11 Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Kadın Hakları Mücadelesi Zehra F. Kabasakal Arat (2012) ‘Women’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 259- 270. 
 
 Arat, Y. (2008) "Contestation and collaboration: women’s struggles for empowerment in Turkey" in Reşat Kasaba ed. Turkey in the Modern World (Cambridge History of Turkey, volume 4) Cambridge: Cambridge University Press, 388-418.
12 Dinsel Meseleler Binnaz Toprak (2005) Islam and Democracy in Turkey, Turkish Studies, 6:2, 167-186; Ali Çarkoğlu and N Bilgili (2011) "A Precarious Relationship: The Alevi Minority, the Turkish State and the EU" South European Society and Politics, 16, 2, 351-364.
13 Azınlık Meseleleri Saraçoğlu, C. (2008) “‘Exclusive Recognition’: The New Dimensions of the Question of Ethnicity and Nationalism in Turkey,” Ethnic and Racial Studies, 1-19. Ioannis N. Grigoriadis (2012) ‘Minorities’ in Metin Heper and Sabri Sayarı eds. The Routledge Handbook of Modern Turkey, 282- 292.
14 Demokratikleşme Menderes Çinar & Çagkan Sayin (2014) Reproducing the Paradigm of Democracy in Turkey: Parochial Democratization in the Decade of Justice and Development Party, Turkish Studies, 15:3, 365-385. Zeynep Alemdar (2014) ‘Modelling’ for Democracy? Turkey's Historical Issues with Freedom of Speech, Middle Eastern Studies, 50:4, 568-588.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi -
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ahmad, F. (1993) The Making of Modern Turkey, London and New York: Routledge.\nBozdoğan, S. and R. Kasaba (eds.) (1997) Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, University of Washington Press. \nHeper, M. and A. Evin (eds.)(1988) State, Democracy and the Military: Turkey in the 1980s, Berlin and New York: Walter de Gruyter.\nKasaba, R. (ed.) (2008) The Cambridge History of Turkey, vol. 4, Turkey in the Modern World, Cambridge University Press. \nKeyder, Ç. (1987) State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development, Verso. \nKandiyoti, D and A. Saktanber (eds.) (2002) Fragments of Culture: the Everyday of Modern Turkey, London and New York: I.B.Tauris.
Diğer Kaynaklar Readings are subject to revision. Additional readings could be added to the list as required.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
14
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest