SOC 315 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Devrimler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 315
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, Dünya Tarihi’ndeki ideolojileri, sosyal akımları ve devrimleri sosyoekonomik ve siyasi boyutlarıyla ele almak; devrimlerin doğurduğu siyasi yapılanmaları ya da dönüşümleri irdelemek; analitik yaklaşımlarla eleştirel bakış açıları sunmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • tarih ve sosyolojinin temel kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • sosyal ve siyasal yapılanmaları ve dönüşümleri nedensellik ilkesi ile analizleyebilecektir.
  • sosyolojik ve tarihsel verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • modern dünyanın sosyo-ekonomik ve siyasal dinamiklerini, tarihsel örneklerle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
  • bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
Tanımı Ders, devrimlere ilişkin kuram ve tanımları irdelemekte; dünya tarihindeki ideolojileri ve devrimleri örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Devrim tanımları ve teorileri Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
2 Klasik Yaklaşımlar: Komünist Parti Manifestosu; Fransız Devrimi ve Devletin Gelişmesi; Bürokrasi ve Devrim Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
3 Modernleşme Üzerine Tartışma: Devrim ve Siyasal Düzen Modernleşme devrimi besler mi? Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
4 Devrimin çok etmenli Analizi: Köylü sınıf ve devrimler;Devrimlerin yapısal Analizi; Modern Diktatörlükte Devrimler Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
5 Devrimlerin Kökenleri: Fransız Devrimi Jeremy D. Popkin, A Short History of French Revolution, 5th. Ed., 2009 Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
6 I. Arasınav
7 Rus Devrimi Michael D. Richards, Revolutions in World History, 2004
8 İngiliz Devrimi The English Revolution Michael D. Richards, Revolutions in World History, 2004
9 Amerikan Devrimi: Bağımsızlığın İlanı Devrimin Etkileri Gordon S. Wood, The American Revolution: A History, 2002
10 Küba Devrimi: Ekonomi ve sosyal sınıflar; Devrimci Küba; Ana olayların kronolojisi James Defronzo, Revolutions and Revolutionary Movements, 2nd. ed., 1996
11 II. Arasınav
12 İran Devrimi: İranDevriminin Yapısal Sebepleri Micheal D. Richards, Revolutions in the World History, 2004 Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
13 1989 Doğu Avrupa Devrimleri Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
14 Devrimlerin Sonuçları: Eşitsizlik ve tabakalaşma Sanayileşme, Savaş ve Sosyal Refah Jack A. Goldstone ed., Revolutions: Theoritical, Comparative and Historical Studies, 2nd. ed, 2002
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı belirtilen kaynaklardaki ilgili bölümler
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest