SOC 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknoloji ve Değişen Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 350
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencide teknoloji ve toplum arasındaki ilişki hakkında sosyolojik bir
bakış açısı geliştirmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • teknoloji ve bilim arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • teknolojinin evrimini tarihsel perspektifte tartışabilecektir.
  • teknoloji ve toplumun birbirlerine olan etkisini değerlendirebilecektir.
  • bir teknolojik yayılımı çözümleyebilecektir.
  • yeniliğin yayılımını etkileyen toplumsal ve bireysel faktörleri açıklayabilecektir.
Tanımı Bu ders, teknolojinin evrimi, teknoloji, toplum ilişkisini ve teknolojinin yayılımı konularını içermektedir

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çeşitlilik, Gereklilik ve Evrim Basalla, G. ( 1988). The Evolution of Technology. Cambridge University Press. Chapter 1.
2 Yenilik (1): Psikolojik ve Entellektüel Etkenler Basalla, G. ( 1988). The Evolution of Technology. Cambridge University Press. Chapter 3
3 Yenilik (2): Sosyoekonomik ve Entellektüel Etkenler Basalla, G. ( 1988). The Evolution of Technology. Cambridge University Press. Chapter 4
4 Seçim (2): Sosyal ve Kültürel Etkenler Basalla, G. ( 1988). The Evolution of Technology. Cambridge University Press. Chapter 6.
5 Bilim ve Teknoloji: Bilim ve Teknolojik Sistemler Schroeder R. ( 2007) Rethinking Science, Technology, and Social Change. Chapter 2&4.
6 Bilimsel ve Teknolojik Gelişmenin Sosyal Organizasyonu Schroeder R. ( 2007) Rethinking Science, Technology, and Social Change. Chapter 3.
7 Teknolojik bir Sistem olarak Siyasetin Arabuluculuğu Schroeder R. ( 2007) Rethinking Science, Technology, and Social Change. Chapter 5.
8 Tekrar
9 Gündelik Hayatta Teknolojinin Tüketimi Schroeder R. ( 2007) Rethinking Science, Technology, and Social Change. Chapter 6.
10 Yayılımın Unsurları Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 1.
11 İnovasyonun Karar Süreçleri Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 5.
12 İnovasyonun Sebepleri ve Benimseme Oranları Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 6.
13 İnovasyon ve Adaptor Kategorileri Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 7.
14 Ağların Yayılımı Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 8.
15 Değişim Aktörü Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Chapter 9.
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Ders notları, bir eöğrenme platformunda ( SMC veya Moddle ) bulunacaktır. Öğretim üyesi ve öğrencilerin etkileşimi bu ortamda da sağlanacaktır
Diğer Kaynaklar Basalla, G. ( 1988). The Evolution of Technology. Cambridge University Press. Rogers, E.M. (1995) Diffusion of Innovations. The Free Press. Schroeder R. ( 2007) Rethinking Science, Technology, and Social Change.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
14
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest