SOC 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere sosyolojinin bir alanı olan çevre sosyolojisi hakkında temel kavramları tanıtır ve bu konuda genel bir bakış açısı sunar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Toplumlar ve çevreleri arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir perspektifle açıklayabilir.
  • • İnsanların çevreyi anlama biçimlerini yapılandıran sosyal farklılıkları tanımlayabilir.
  • • Klasik sosyoloji kuramlarının çağdaş çevre sosyolojisi ile nasıl ilişkilendirildiğini açıklayabilir.
  • • Çevresel sorunların sosyal, politik, ekonomik ve kültürel boyutlarını analiz edebilir.
  • • Sürdürülebilirlik için teknoloji, politika ve bireysel yaşam tarzlarında yapılacak değişimlerin sunduğu imkanlarını ve içerdiği kısıtları tartışabilir.
Tanımı Tanımı Çevre sosyolojisi öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini kullanarak yerelden küresele kadar her seviyedeki çeşitli çevresel konuları, mücadeleleri ve karşıtlıkları keşfetmelerini ve incelemelerini teşvik eder. Öğrenciler toplumlar ve çevrelerinin arasındaki etkileşimi şekillendiren sosyal ilişkilere, kurumlara, uygulamalara ve süreçlere eleştirel bir bakış açısı geliştirebilirler. Yani bu ders ile, öğrenciler çevresel tahribata sebep olan politik kararlar, teknolojik tercihler, günlük yaşam pratikleri ve toplumsal hareketler gibi sosyal nedenleri açıklayabileceklerdir. Bu ders öğrencilere çevresel sorunlara sosyolojik bakış açısıyla yaklaşabilmeleri için gereken kavramsal ve teorik çerçeveyi sunar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Sunumu ve Çevre Sosyolojisine Giriş Belgesel: The Food Inc.
2 Çevre Meseleleri ve Tartışmaları Leslie King and Deborah McCarthy (2009). “Introduction”. In Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 1-24. John Bellamy Foster (1999) ‘The Ecological Crisis’. The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 1. Video: The Children of Tsunami (topdocumentaryfilms.com)
3 Politik Ekonomi ve Ekoloji: Endüstrileşme mi, Kapitalizm mi? John Bellamy Foster (1999) "Ecological Conditions before the Industrial Revolution". The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 2. John Bellamy Foster (1999) "The Environment at the Time of the Industrial Revolution". The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 3
4 Modern Ekonomi John Bellamy Foster (1999), "Expansion and Conservation". The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 4. John Bellamy Foster (1999) "Imperialism and Ecology". The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 5. Video: Chernobyl: The Exclusion Zone (topdocumentaryfilms.com)
5 Tüketim Toplumu Allan Schnaiberg and Kenneth Alan Gould (2009) ‘Treadmill Predispositions and Social Responses: Population, Consumption, and Technological Change’ in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy), 51- 62. Video: History: Consumerism (youtube)
6 Doğanın Toplumsal İnşası Susan G. Davis (2009).“Touch the Magic”. Chp. 8 in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 128-148. John Bellamy Foster (1999) " The Socialization of Nature". The Vulnerable Planet, Monthly Review Press, chapter 7.
7 Ara sınav
8 Çevresel Adaletsizlik: Irk, Sınıf ve Cinsiyet David Schlosberg (2007) Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature, Oford University Press, 3-10. Robert D. Bullard and Glenn S. Johnson. (2009). “Environmental Justice: Grassroots Activism and Its Impact on Public Policy Decision Making”. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 63-79. Video: Canada’s Toxic Chemical Valley (topdocumentaryfilms.com)
9 Küreselleşme ve Ekoloji R. Scott Frey, Paul K. Gellert, and Harry F. Dahms (2019) ‘Introduction: Ecologically Unequal Exchange in Comparative and Historical Perspective’ in Ecologically Unequal Exchange: Environmental Injustice in Comparative and Historical Perspective (Ed: R. Scott Frey, Paul K. Gellert, and Harry F. Dahms), 1- 10. Daniel Faber. (2009). “The Unfair Trade-off: Globalization and the Export of Ecological Hazards”. Chp. 11. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 181-199 Video: Chevron vs. Amazon (topdocumentaryfilms.com).
10 Medya ve Popüler Kültür Robin Anderson. (2009). “Selling “Mother Earth”: Advertising and the Myth of the Natural”. Chp. 13. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 215-229.
11 Çevre Hareketleri Timothy Doyle (2005) Introduction to Environmental Movements in Timothy Doyle Envıronmental Movements in Minority And Majority Worlds: A Global Perspective, 1- 20. Christopher Roots (1999) ‘Environmental movements: from the Local to the Global’ in Environmental Movements: Local, National, and the Global (Ed: Christopher Roots) 1- 12.
12 Belgesel Gösterimi A Fierce Green Fire: The Battle for a Living Planet
13 Çevre Hareketleri Steven Yearley (2005) ‘How Environmental Problems Come to be ‘Global’:
Sociological Perspectives on the Globalisation of the 
Environment’ 
in “Cultures of Environmentalism Empirical Studies in Environmental Sociology Maria Kousis New challenges for twenty-first-century environmental movements:
agricultural biotechnology and nanotechnology 226
14 Gelecek İçin Mücadele Michael Maniates (2009) ‘Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World?’ (Ed: King and McCarthy), 371- 395. Video: Do the Math (topdocumentaryfilms.com).
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Gmelch, Sharon Bohn ed., Tourists and Tourism: A Reader, Waveland Pr Inc (2009) Apostolopoulos & Leivadi eds., The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, Routledge (2001)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
13
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest