SOC 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çevre Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere sosyolojinin bir alanı olan çevre sosyolojisi hakkında temel kavramları tanıtır ve bu konuda genel bir bakış açısı sunar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Toplumlar ve çevreleri arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir perspektifle açıklayabilir.
  • • İnsanların çevreyi anlama biçimlerini yapılandıran sosyal farklılıkları tanımlayabilir.
  • • Klasik sosyoloji kuramlarının çağdaş çevre sosyolojisi ile nasıl ilişkilendirildiğini açıklayabilir.
  • • Çevresel sorunların sosyal, politik, ekonomik ve kültürel boyutlarını analiz edebilir.
  • • Sürdürülebilirlik için teknoloji, politika ve bireysel yaşam tarzlarında yapılacak değişimlerin sunduğu imkanlarını ve içerdiği kısıtları tartışabilir.
Tanımı Tanımı Çevre sosyolojisi öğrencilerin sosyolojik tahayyüllerini kullanarak yerelden küresele kadar her seviyedeki çeşitli çevresel konuları, mücadeleleri ve karşıtlıkları keşfetmelerini ve incelemelerini teşvik eder. Öğrenciler toplumlar ve çevrelerinin arasındaki etkileşimi şekillendiren sosyal ilişkilere, kurumlara, uygulamalara ve süreçlere eleştirel bir bakış açısı geliştirebilirler. Yani bu ders ile, öğrenciler çevresel tahribata sebep olan politik kararlar, teknolojik tercihler, günlük yaşam pratikleri ve toplumsal hareketler gibi sosyal nedenleri açıklayabileceklerdir. Bu ders öğrencilere çevresel sorunlara sosyolojik bakış açısıyla yaklaşabilmeleri için gereken kavramsal ve teorik çerçeveyi sunar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu.
2 Bir sorgu alanı olarak çevre sosyolojisi Leslie King and Deborah McCarthy (2009). “Introduction”. In Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 1-24.
3 Doğanın sosyal inşası Susan G. Davis (2009).“Touch the Magic”. Chp. 8 in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 128-148.
4 Çevre ve Politik Ekonomi John Bellamy Foster. (2009). “The Vulnerable Planet”. Chp. 1. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 25-37.
5 Çevresel adaletsizlik: Irk, sınıf ve toplumsal cinsiyet Robert D. Bullard and Glenn S. Johnson. (2009). “Environmental Justice: Grassroots Activism and Its Impact on Public Policy Decision Making”. Chp. 4 in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 63-79.
6 Belgesel gösterimi
7 Ara sınav
8 Küreselleşme Daniel Faber. (2009). “The Unfair Trade-off: Globalization and the Export of Ecological Hazards”. Chp. 11. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 181-199.
9 Medya ve popüler kültür Robin Anderson. (2009). “Selling “Mother Earth”: Advertising and the Myth of the Natural”. Chp. 13. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 215-229
10 Bilim, risk ve sağlık Sandra Steingraber. (2009). “The Social Construction of Cancer: A walk Upstream”. Chp. 18. in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 287-306.
11 Belgesel gösterimi
12 Toplumsal hareketler Kari Marie Norgaard. (2009). “People Want to Protect Themselves a Little Bit”: Emotions, Denial, and Social Movement Nonparticipation”. Chp. 21 in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 350-370.
13 Değişim için çalışmak Michael Maniates. (2009). “Individualization: Plant a Tree, Buy A Bike, Save the World?”. Chp.22 in Environmental Sociology: From Analysis to Action. (Ed: King and McCarthy). 371-395.
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı Gmelch, Sharon Bohn ed., Tourists and Tourism: A Reader, Waveland Pr Inc (2009) Apostolopoulos & Leivadi eds., The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, Routledge (2001)
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
13
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest