SOC 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Değişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 430
Bahar
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki temel kavram ve teorileri tartışmak ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum konusunda farkındalığı artırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyet çalışmalarında yer alan cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarını ve farklı teorik yaklaşımları açıklayabilecektir.
  • Erkeklik ve kadınlık’ın toplumsal kuruluşunu tartışabilecektir.
  • Feminist teorinin temel kavramlarını tartışabilecekdir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iş yaşamı, aile ve yakın ilişki, medya, politika ve mekan gibi farklı toplumsal kurumlar ve alanlara referansla tartışabilecektir.
  • Şiddetin toplumsal cinsiyetini sorgulayabilecektir.
Tanımı Bu ders, toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel tartışmalarını ortaya koymaktadır. Dersin başlıkları cinsiyet, toplumsal cinsiyet, erkeklik, kadınlık, “queer” teori, feminism ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarını içermektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramı aile, iş yaşamı, medya, beden ve eğitim gibi farklı bağlamlarda tartışılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Toplumsal Cinsiyeti Düşünmek Judith Lorber, “The Social Construction of Gender”, in RG (112119)Martha McCaughey, Caveman “Masculinity: Finding Manhood in Evolutionary Science” in GSR
3 Cinsiyet Rolleri Modelinin Eleştirisi Judith Lorber, “Men as Women and Women as Men: Disrupting Gender” , in GSR; Cofer, Judith Ortiz, “The Myth of the Latin Woman: I Just Met a Girl Named Maria” in RG Jack Sawyer, “On Male Liberation”, in FM
4 Erkekliğin Toplumsal Kuruluşu Emmanuel Reynaud, “Holy Virility: The Social Construction of Masculinity” in FM; Michael S Kimmel, “Masculinity as Homophobia” in RG; Messner, “Boyhood, Organized Sports, and the Construction of Masculinities” in RG
5 Cinsiyet Rollerinin Psikolojisi Janet Sibley Hyde ,”The Gender Similarities Hypothesis” in GSR Peggy C. Giordano, Monica A. Longmore, and Wendy D. Manning, “Gender and the Meanings of Adolescent Romantic Relationships: A Focus on Boys” in GSR
6 Arasınav I
7 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Aile Rubin, Lillian B., “The Transformation of Family Life” in RG Collins, Patricia Hill, “Bloodmothers, othermothers, and women centered network”s in RG Gerson, Kathleen, “No Man’s Land: Men’s Changing Commitments to Family and Work” in RG
8 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş İş Yaşamı Albelda, Randy and Tilly, Chris, It’s A Family Affair:” Women, Poverty, and Welfare” in RG Kristen Schilt and Matthew Wiswall, “Before and After: Gender Transitions, Human Capital, and Workplace Experiences” in GSR
9 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Medya Jane D. Brown and Carol J. Pardun, “Little in Common: Racial and Gender Differences in Adolescents’ Television Diets”” in GSR Ronald Weitzer and Charis E. Kubrin, “Misogyny in Rap Music: A Content Analysis of Prevalence and Meanings” in GSR
10 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Beden Saltzberg, Elaine A. And Chrisler, Joan C.,” Beauty is the Beast: Psychological Effects of the Pursuit of the Perfect Female Body” in RG Susan Bordo, “The Body and the Reproduction of Femininity” in GSR
11 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Yakın İlişki Stoltenberg, Jon, “How Men Have (a) Sex” in RG Sabo, Don,” The Myth of the Sexual Athlete” in RG Robert Jensen, “Using Pornography” in RG Beth A. Quinn, “Sexual Harassment and Masculinity: The Power and Meaning of “Girl Watching”” in GSR
12 Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Okul Diane Reay, “ “Spice Girls,” “Nice Girls,” “Girlies,” and “Tomboys”: Gender Discourses, Girls’ Cultures, and Femininities in the Primary Classroom” in GSR Wayne Martino, “”Cool Boys,” “Party Animals,” “Squid,” and “Poofters”: Interrogating the Dynamics and Politics of Adolescent Masculinities in School” in GSR
13 Şiddetin Toplumsal Cinsiyeti Kaye/Kantrowitz, Melanie, “Women, Violence and Resistance” in RG Carol Cohn, Wars, Wimps and Women: “Talking Gender and Thinking War” in GSR Russell P. Dobash, R. Emerson Dobash, Margo Wilson, and Martin Daly, “The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence” inGSR
14 Sunumlar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Disch, Estelle. (ed.) 2003. Reconstructing Gender: A Multicultural Anthology, RG, Boston: McGrawHill Humanities Michael Kimmel and Amy Aronson, (ed.) 2010, The Gendered Society Reader, GSR, Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
-
-
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
-
    Toplam
203

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest