SOC 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sanat Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 440
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sanat sosyolojisinin temel kavramlarını estetik deneyimin farklı boyutlarına uygulayarak ve önemli çatışmalarını tartışarak, sanat sosyolojisinin temel problemlerini incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat sosyolojisini kuran temel kavramları anlayarak kullanabileceklerdir.
  • Estetik deneyimin sosyolojik incelenmesinde kullanılan önemli yaklaşımları değerlendirebileceklerdir.
  • Sanatın tüketimi ve üretimi arasındaki belirgin farkları karşılaştırabileceklerdir; bu iki alan arasında bağlantılar kurabileceklerdir.
  • Sanat eserinin sosyal bağlamı ile olan ilişkisini analiz ederek, zevk yargılarının kıstaslarını eleştirel düşünebileceklerdir: evrensel zevk kriterleri var mıdır?
  • Sanatçının modern toplumlarda ki rollerini ve statüsünü değerlendirebileceklerdir.
  • Sanat eserlerini siyasal fonksiyonları açısından değerlendirebileceklerdir: sanatı özgürleştirici veya baskıcı, ilerlemeci veya tutucu kılan nedir?
  • Yüksek kültür ve popüler kültür arasındaki ayrımı eleştirel değerlendirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders estetik deneyimin sosyolojik olarak incelenmesinde kullanılan temel oryantasyonların değerlendirilmesini içerir: 1) sanat nedir? 2) sosyal bağlam nedir ve estetik deneyim ile nasıl bir ilişkisi vardır? 3) sanat eserlerinin üretimi ve tüketimi için gereken standartlar nelerdir? 4) Toplum içinde sanatçı kimdir? 5) Modern toplumlarda sanatın siyasal fonksiyonu nedir?

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu; Un Chien Andalou (Luis Buñuel, 1929) izlenmesi ve tartışma
2 Sanat nedir? Estetik deneyim nedir? Zolberg, pp. 1 29
3 Güzellik yargısından sanat sosyolojisine geçiş (ve dönüş). Zolberg, pp. 53 79; Eagleton, pp. 1 16
4 Sosyal süreç olarak sanat eseri. Zolberg, pp. 79 107; Alexander, pp. 21 37 & 41 55
5 Reception approaches and audience studies. Zolberg, pp. 136 162; Alexander, pp. 181 222
6 Sanat ve toplumsal sınırlar. Alexander, pp. 225 244
7 Midterm
8 Estetik deneyi ve değişimleri (1): sanat değerlendirişlerinin değerlendirilmesi. Bourdieu, RA, pp. 214 274
9 Estetik deneyi ve değişimleri (2): sanatın toplumsal kullanımları. Bourdieu, DJT, pp. 257 318
10 “A strange sensation: controversies in art.” Alexander, pp. 278 305
11 Sanatçının fonksiyonu. Zolberg, pp. 107136; Alexander, pp. 131 152
12 Görme biçimleri (1): algının sosyal mekanı. Alexander, pp. 251278; Sontag, OP, pp. 3 85
13 12. haftanın devamı. Sontag, pp. 85183; Berger, WS, pp. 1 34
14 Görme biçimleri (2): algının siyasi mekanı. Ranciere, DPA, pp. 115 205
15 Araştırma ödevinin teslimi. Research paper submission deadline.
16 Final Final

 

Dersin Kitabı Zolberg, Vera L., Constructing a Sociology of the Arts, Cambridge University Press (1990); Alexander, Victoria D., Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms, WileyBlackwell (2003); Eagleton, Terry, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota Press (2008); Sontag, Susan, On Photography, Picador (2001) Bourdieu, Pierre, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press (1987), The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford University Press (1996) John Berger, Ways of Seeing, Penguin (1990)
Diğer Kaynaklar Dersler görsel kaynaklar ile desteklenecektir; bu kaynaklar sınıf tartışmalarına başlangıç oluşturacaklardır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
9
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
10
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek.
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest