SOC 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İzmir Üzerine Toplumsal Araştırmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 490
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere İzmir’e dair tarihsel ve modern literatürü tanıtmaktır. Derste, sözkonusu literatür haftalık konu başlıklarına uygun olarak kuramsal çerçeve ile desteklenir. Bu yolla, güncel kent meseleleri de İzmir örneğinden yola çıkarak tartışılır. Bütün bu tartışmaların ışığında öğrencilerden İzmir ile ilgili seçilecek bir konu üzerine basit araştırma teknikleri kullanarak bir araştırma planlamaları ve yapmaları beklenir. Dönem sonunda araştırma bulgularının paylaşılması ve tartışılması konuların daha açık bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İzmir kentinin, ekonomik, sosyal ve politik gelişimini ve dönüşümünü, tarihsel süreç içerisinde açıklayabilecektir.
  • • Kent tarihi içerisindeki etnik toplulukların yerini analiz edebileceklerdir.
  • • İzmir özelinde göçün dinamiklerini ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini açıklayabileceklerdir
  • • Göçmenler ile yerleşik nüfusun ilişkilerini, kimlik, sınıf, toplumsal cinsiyet gibi temel kategoriler çerçevesinde eleştirel olarak analiz edebileceklerdir.
  • • İzmir’deki neoliberal politikaları, kentsel dönüşüm projelerini ve kentsel kimlik tartışmalarını eleştirel bir bakış açısı ile tartışabileceklerdir
Tanımı Bu ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kentin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel hayatı, tarihsel bir anlatı ile sunulmaktadır. İkinci bölümde, bu tarihsel anlatıyı, günümüz İzmir’inin temel sosyolojik araştırma başlıkları ile ilişkilendirmek için, göç, kimlik, sosyal mekan, kentsel dönüşüm, kentsel ayrışma, siyasal eğilimler, neoliberal politikalar ve kent kimliği gibi konular öne çıkarılmaktadır. Dersin üçüncü bölümünde ise oğrencilerin İzmir üzerine yapacakları küçük araştırmalar planlanacak ve bulgular paylaşılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Bakış
2 Cumhuriyet öncesi İzmir Tarihi: EkonomiPolitik Dönüşüm I Zorunlu Okumalar: Daniel Goffman, “From Village to Colonial Port City”, in The Ottoman City between East and West: Aleppo, Smyrna and Istanbul (Edhem Eldem, Daniel Goffman & B. Masters), Cambridge Studies in Islamic Civilization, 2001, pp. 79-120. Yardımcı Okumalar: Mübeccel Kıray, Örgütleşemeyen Kent: İzmir, Ankara: Bağlam, 1998, pp. 19-60. Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam, İstanbul: Literatür, 2000, pp. 1-45.
3 Cumhuriyet sonrası İzmir Tarihi: Ekonomi Politik Dönüşüm II Zorunlu Okumalar: Daniel Goffman, “From Village to Colonial Port City”, in The Ottoman City between East and West: Aleppo, Smyrna and Istanbul (Edhem Eldem, Daniel Goffman & B. Masters), Cambridge Studies in Islamic Civilization, 2001, pp. 120-135. Yardımcı Okumalar: Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam, İstanbul: Literatür, 2000, pp. 49-97; 141-157.
4 Cumhuriyet Sonrası İzmir: Ekonomi Politik Dönüşüm Zorunlu Okumalar: Emel Karakaya, “Reconstruction of Anatolia for the Construction of Nation-State: Roles Attained to Ankara and İzmir”, 15th International Planning History Society Conference Proceeding. Yardımcı Okumalar: Emel Göksu, “Kentleşmenin Kurucu Öznesi Olarak Kriz: 1929 Buhranı ve İzmir’de Mekansal Dönüşümün Yeni Aktörleri”, Değişen İzmir’i Anlamak, D. Yıldırım & E. Haspolat (eds), Ankara: Phoneix, 2010, pp. 135-171 Mustafa Sönmez, “Küresel Krizin İzmir’e Etkileri” Değişen İzmir’i Anlamak, D. Yıldırım & E. Haspolat (eds), Ankara: Phoneix, 2010, pp.171-187.
5 Cumhuriyet sonrası İzmir Tarihi: Göç Kimlik, Sosyal Mekan I Zorunlu Okumalar: Biray Kolluoğlu, “Excesses of Nationalism: Greco-Turkish Population Exchange”, Nations and Nationalism, 20132, 19:3, 532-5Yardımcı Okumalar: Kemal Ari, “Kurtuluş Savaşı Sonrasında İzmir’e Yönelik Göçler ve Etkileri”, Üç İzmir, Yapı Kredi Yayınları, 1992, pp.273-282. Emel Göksu, 1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2003, pp.55-57;63-81; 129-145; 148-151; 172-173; 197-230.
6 Cumhuriyet Sonrası İzmir Tarihi: Göç, Kimlik, Sosyal Mekan II Zorunlu Okumalar: Ş. İlgü Özler, Politics of the Gecekondu in Turkey: The Political Choices of Urban Squatters in National Elections, Turkish Studies, 1:2, 2000, pp.39-58. Yardımcı Okumalar: Mümtaz Peker, “Cumhuriyet Döneminde İzmir Nüfusu”, Üç İzmir, Yapı Kredi Yayınları, 1992, pp.283- 296. Emel Kayın, “Mekansal ve Sosyo-Ekonomik Ayrıksılıklar Geriliminde İzmir: Küresel-Yerel Fenomenler”, Değişen İzmir’i Anlamak, D. Yıldırım & E. Haspolat (eds), Ankara: Phoneix, 2010, pp. 337-361.
7 Güncel Kentsel Meseleler: İzmir’de Göç Kimlik, Sosyal Mekan I Zorunlu Okumalar: Mümtaz Peker, “Internal Migration and Marginal Sector”, Work and Occupation in Modern Turkey, Erol Kahveci et al., (eds.), London: Mansell, 1996, pp. 7-38. Yardımcı Okumalar: Erol Kahveci, Theo Nichols and Nadir Sungur, “The Shoe-Shine Boys of İzmir” ”, Work and Occupation in Modern Turkey, Erol Kahveci et al., (eds.), London: Mansell, 1996, pp.38-72.
8 Ara sınav
9 Güncel Kentsel Meseleler: İzmir’de Göç, Kimlik, Sosyal Mekan II Zorunlu Okumalar: Cenk Saraçoğlu, “Exclusive Recognition: the New Dimensions of the Question of Ethnicity and Nationalism in Turkey”, Ethnic and Racial Studies, 32:4, 2008, pp.640-658. Yardımcı Okumalar Neslihan Demirtaş Milz, “Neoliberal Zamanlarda İzmir ve İzmirlilik Tahayyülleri”, Değişen İzmir’i Anlamak, D. Yıldırım & E. Haspolat (eds), Ankara: Phoneix, 2010, pp. 403-435.
10 Güncel Kentsel Meseleler: İzmir’de Kentsel Dönüşüm ve Direniş Zorunlu Okumalar: Neslihan Demirtaş Milz and Cenk Saraçoğlu, “The Urban Transformation in Kadifekale, Izmir: the Crossroads of Neoliberalism and Internal Displacement”, in Ahmet İçduygu and Zeynep Gülru Göker eds. Rethinking Migration and Incorporation in the Context of Transnationalism and Neoliberalism, The ISIS Press İstanbul, 2014, pp. 177-227 Yardımcı Okumalar: D. Burcu Eğilmez, “İzmir’de Kentsel Dönüşüm ve Dönüştürülemeyen Zorunlu Yoksulluk Halleri” Değişen İzmir’i Anlamak, D. Yıldırım & E. Haspolat (eds), Ankara: Phoneix, 2010, pp. 601-638. İlkim Kaya, Rengin Zengel, “A marginal place for the Gypsy community in a prosperous city: Izmir, Turkey”, Cities, 22:2, 2005, pp. 151-160.
11 Güncel Kentsel Meseleler: İzmir'de Kentsel Bölünme ve Siyasi Eğilimler Zorunlu Okumalar: Gülgün Tosun and Tanju Tosun, “Voter Preferences in İzmir from the November 3, 2002 to the July 22, 2007 Elections: Has the Election Map Altered?, Turkish Studies, 9:2, 2008, pp.247-29 Yardımcı Okumalar: İpek Özbek Sönmez, “Concentrated Urban Poverty: The Case of İzmir Inner Area”, European Planning Studies, 15:3, 2007. İpek Özbek Sönmez, “Re-emergence of Suburbia: The Case of İzmir, Turkey”, European Planning Studies, 17:5, 2009, pp.741-763.
12 Güncel Kentsel Meseleler: Kent Kimliği Zorunlu Okumalar: Şebnem Gökçen Dündar, “Rise of Culture and Fall of Planning in İzmir, Turkey”, Pasos, 8:3, 2010, pp. 51-67. Yardımcı Okumalar: Ebru Günlü, Kamil Yağcı and İge Pırnar, “Preserving Cultural Heritage and Possible Impacts on Regional Development: Case of İzmir”, http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/research-networks/past/trdpp/apr08_papers/Gunlu.pdf, 2010.
13 Araştırma konusu ve saha çalışmaları verilerinin sunulması
14 Araştırma konusu ve saha çalışmaları verilerinin sunulması
15 Araştırma konusu ve saha çalışmaları verilerinin sunulması
16 Final

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar
Diğer Kaynaklar Belgesel gösterimleri, misafir konuşmacılar, gazete haberleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest