Sınavlarda Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular:

1.       Öğrenciler sınav yeri ve zamanını sınavdan önce öğrenmekle yükümlüdürler. Lütfen sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav yerinde olmaya özen gösterin.
2.       Öğrenciler sınava öğrenci kimlik kartı ile birlikte gelmeli ve kimlik kartlarını sınav süresince masa üzerinde bulundurmalıdırlar.
3.       Çanta, dosya, cep telefonu gibi kişisel eşyalar sınav gözetmenine teslim edilmelidir. Sınav bitiminde bu eşyalar geri alınabilir.
4.       Sınav esnasında dijital sözlük, cep telefonu gibi herhangi bir elektronik aletin/aracın kullanımı kesinlikle yasaktır.
5.       Dersin sorumlusu tarafından aksi belirtilmediği takdirde sınava herhangi bir kitap, ders notu, cevap kağıdı getirilmesi yasaktır.
6.       Gözetmenler, öğrencilerin sınavla ilgili sorularına cevap verme zorunluluğu taşımamaktadır.
7.       Üniversitemizin logosunu taşıyan cevap kağıtlarının sınav salonunun dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır
8.       Gözetmenler, sınav sırasında sıraların üzerlerini kontrol edebilir.  Öğrenciler sınav öncesi sıralarında yazılı herhangi bir bilgi olup olmadığını kontrol etmelidir.
9.       Öğrenciler sınav sırasında herhangi bir şekilde iletişim kurmamalı ve bilgi paylaşmamalıdır. Böyle bir durumun yaşanması disiplin cezası ile sonuçlanabilir.
10.   Gözetmen, şüphelendiği öğrencinin yerini değiştirmeye yetkilidir.  Fakat kopya çekildiğini fark ettiğinde öğrenciyi uyarmak zorunda değildir.  Böyle bir durumda sınav sonrasında, kopya çekildiğine dair tutanak tutulabilir.