Yandal Programı

YAN DAL (24 Kredi, 7+1=8 Ders)

KODU DERSİN ADI KREDİSİ
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3
SOC 201 Klasik Sosyoloji Kuramları 3
SOC 202 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3
SOC 204 Toplumsal Tabakalaşma 3
SOC 303 Toplumsal Değişim 3
SOC 402 Sosyolojide Seçilmiş Konular 3
SOC Seçmeli I (Bölüm Seçmeli Ders Listesinden) 3