Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

BÖLÜM HAKKINDA

Sosyoloji bölümü olarak amacımız hem kuramsal ve yöntembilimsel bilgilerle donatılmış hem de bu bilgileri uygulama becerileri gelişmiş, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine sahip, bilimsel etik ilkeleri özümsemiş ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden toplumbilimciler yetiştirmektir.

Programımız sosyoloji disiplininin temel kavramları ve kuramları ile laboratuvar destekli sosyal araştırma yöntemleri derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda alabilecekleri geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunar.  Öğrencilerimiz bölüm derslerinin yanı sıra üniversitemizin diğer bölümlerince siyaset, ekonomi, işletme ve iletişim gibi çeşitli alanlarda açılan derslerden ve üniversite genelinde verilen Genel Eğitim Dersleri’nden alarak disiplinlerarası bir donanım kazanırlar.

Bölüm hedeflerimiz doğrultusunda öğrencilerimiz, temel sosyolojik bilgileri edindikleri ilk iki yılın ardından, araştırma ve uygulama ağırlıklı dersler alarak sosyolojik araştırma tasarlama, saha çalışmalarıyla veri toplama, verileri analiz etme ve raporlama becerilerini geliştirirler. Ayrıca her bir öğrenci kendi araştırma projesini yürütmenin yanı sıra, öğretim üyelerimizin uzmanlıkları çerçevesinde yürüttükleri çeşitli araştırmalar ve araştırma projelerinde yer alarak ve zorunlu yaz stajı yaparak deneyim edinir.

Bölümümüz Türkiye ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim almış, alanında yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz siyaset, kültür, medya, kır, kent, toplumsal cinsiyet, çevre, kalkınma, göç ve sanat sosyolojisi alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.

Prof. Dr. Hayriye Özen

Bölüm Başkanı   

SOSYAL MEDYA