Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

BÖLÜM HAKKINDA

Sosyoloji toplumsal grupları, toplulukları ve toplumları sistematik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı bizim toplumu nasıl şekillendirdiğimizi ve bizim toplum tarafından nasıl şekillendirildiğimizi anlamamızı sağlar. Sosyologlar toplumsal ilişkileri, etkileşimleri, kültürü, kurumları, iktidarı, failliği ve toplumsal hareketleri eleştirel bir gözle araştırır. Bölüm programımız öğrencilere öncelikle toplumsal hayata ve toplumsal değişime dair genel bir bakış açısı kazandırırken, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik kimlik temelinde deneyimlenen çok çeşitli toplumsal eşitsizliklere ve ayrıca kalkınma, kentleşme, kırsallık ve çevre sorunları gibi spesifik toplumsal konulara derinlemesine odaklanma imkânı sunar. Bölüm öğrencilerimiz sosyal teorileri ve araştırma yöntemlerini keşfederken çeşitli saha çalışmalarına katılarak niceliksel ve niteliksel metodolojilerde araştırma becerileri geliştirirler. Saha araştırmalarında deneyim kazandıktan sonra bu araştırma yöntemlerini son yılda kendi geliştirdikleri araştırma projelerinde uygulama şansı elde ederler. Bölüm olarak öğrencilerimizi sosyal bilimlerin siyaset bilimi, medya, kriminoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi dallarında akademik bir kariyere hazırlıyor aynı zamanda öğrencilerimize araştırma, geliştirme, öğretim, danışmanlık, sosyal hizmet, topluluk oluşturma ve sosyal politika planlaması gibi çeşitli kariyer olanakları için sağlam bir temel kazandırıyoruz.

Sosyoloji Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Derya NİZAM BİLGİÇ

 

SOSYAL MEDYA