NEDEN SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ?

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine, kendilerini ve toplumsal olguları daha iyi anlamalarına yarayacak analitik aygıtlar sunmayı hedeflemektedir.

 • Öğrenciler Sosyoloji Bölümü’nde alacakları eğitimle küreselleşen dünyanın gerektirdiği temel yetenek ve donanımlara sahip olabilirler:

 • Problem çözme
 • Sosyal araştırma tasarımı yapabilme
 • Analitik düşünme
 • Sosyal organizasyonlarla ilgili süreçleri anlayabilme
 • Eleştirel düşünme

      Sosyoloji Bölümü mezunları özel ve kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde istihdam edilebilirler:

 • Devlet Planlama Teşkilatı ya da yeni kurumsal çerçevede Kalkınma Bakanlığı http://www.sbb.gov.tr
 • Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da yeni adıyla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı https://www.aile.gov.tr/
 • Dışişleri Bakanlığı http://www.mfa.gov.tr
 • Adalet Bakanlığı (Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk Gözetim Eğitim İyileştirme Şubesi, Denetimli Serbestlik Birimi) https://www.adalet.gov.tr/
 • Tarım Bakanlığı https://www.tarimorman.gov.tr/
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı http://www.gap.gov.tr/
 • İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edinme Merkezi) http://www.ibb.gov.tr/sites/SaglikVeSosyalHizmetler/Documents/YeniKlasor3/ismem/netur.html
 • Belediyeler
 • Valilikler
 • Kalkınma Ajansları
 • Ulusal ve uluslararası seviyede sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler)
 • Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı vb.)
 • Pazar araştırması yapan şirketler
 • Medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama, araştırma-geliştirme, kurumsal iletişim alanlarında hizmet veren şirketler ve kuruluşlar
 • Sosyoloji Bölümü mezunları pedagojik formasyon alarak MEB'e bağlı kurumlarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.
 • Ayrıca, akademik kurumlarda uzmanlaşmak isteyen mezunlarımız Yüksek Lisans ve Doktora programlarında akademik kariyerlerine devam edebilirler.

HABERLER