HOŞ GELDİNİZ

 

Sosyoloji Bölümü olarak öğrencilerimize toplumsal yaşamı eleştirel bir çerçevede araştırma ve analiz etme becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bölümümüz, ayrıca, merak eden, sorgulayan ve etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Bu doğrultuda programımız sosyoloji disiplininin temel kavramları ve kuramları ile sosyal araştırma yöntemlerine odaklanan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda alabilecekleri seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölümümüzce açılan seçmeli dersler siyaset sosyolojisi, kır sosyolojisi, kent sosyolojisi, kültür sosyolojisi ve çevre sosyolojisi gibi alanlara odaklanır. Üniversitemizin diğer bölümlerince siyaset, ekonomi, iş dünyası ve iletişim gibi geniş bir yelpazede açılan seçmeli dersler ise öğrencilerimizin disiplinlerarası bir donanım edinmelerine yardımcı olur.

Bölümümüz öğrencileri temel sosyolojik yeteneklerini teorik ve uygulamalı derslerin yanında, öğretim üyelerimizin uzmanlıkları çerçevesinde yürüttükleri çeşitli araştırmalar ve araştırma projelerinde yer alarak kazanırlar. Ayrıca, her bir öğrenci kendi sosyoloji araştırma projesini yürüterek ve zorunlu yaz stajı yaparak deneyim edinir.

Sosyoloji disiplininin oldukça çeşitli konuları kapsaması nedeniyle mezunlarımızın kariyer imkân ve seçenekleri de çeşitlidir. Özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilir veya akademik kariyer yapmak üzere ülkemizin veya dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimlerine devam edebilirler. Sosyoloji mezunları için özel sektörde özellikle medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler, insan kaynakları, pazarlama ve araştırma-geliştirme alanlarında hizmet veren şirketler ve kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma şirketleri, kamu kuruluşlarında ise Türkiye İstatistik Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi bakanlıklar ve yerel yönetimlerin çeşitli birimleri istihdam olanakları sunmaktadır. Sosyoloji Bölümü mezunları, ayrıca, pedagojik formasyon alarak MEB'e bağlı kurumlarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Prof. Dr. Hayriye Özen

Bölüm Başkanı

 

                                          

HABERLER