Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

GENEL EĞİTİM DERSLERİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin, insanlığın bilgi birikiminin derinliğini kavramaları ve hayatlarına sorumlu dünya yurttaşları olarak devam edebilmeleri için belirli entelektüel beceriler kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu inancın bir sonucu olarak ortaya çıkan Genel Eğitim Dersleri (GED), öğrencileri değişen dünyada kamusal tartışmalara katılmaya ve anlamlı bir hayat kurmaya teşvik eden yapılarıyla İEU’nun sahiplendiği yenilikçi ve dönüştürücü misyon için merkezi bir öneme sahip. Bu dersler bir yandan öğrencilerin bölümlerinde aldıkları eğitimi tamamlarken, diğer yandan gündelik hayata ilişkin bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. GED aracılığıyla öğrencilerimizi bilim ve sanat alanlarında aldıkları eğitimi insanlığa hizmet etmek için nasıl kullanabileceklerini düşünmeye davet ediyoruz.

GED bilim ve sanat disiplinleri arasındaki keskin olduğu düşünülen sınırları aşmayı ve öğrencilerin çeşitli uzmanlık alanları arasında bağlar kurarak eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlıyor; etik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve tarihsel meseleleri bütüncül olarak kavramalarına ve tartışmalarına zemin hazırlıyor.

Öğrencilerimizin program gereklilikleri doğrultusunda aşağıdaki alanlardan GED seçimi yapmalarını bekliyoruz:

  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (POOL 1)
  • Doğa ve Yaşam Bilimleri (POOL 2)
  • İktisat (POOL 3)
  • İnsan ve Toplum Bilimleri (POOL 4)
  • Sanat ve İletişim (POOL 5)
  • Etik ve Toplumsal Farkındalık (POOL 6)
  • İnovasyon ve Girişimcilik (POOL 7)

 

POOL 002 - GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GENS 201   Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
GENS 202   Bilim Felsefesi 3 0 3 6
GENS 203   Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
GENS 204   Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
GENS 205   Doğa Bilimi 3 0 3 4
GENS 207   Bilimsel Düşünme ve Toplum 3 0 3 4
GENS 208   Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
GENS 211   Uzay Keşfi ve Toplum: Dünü, Mevcut Durumu ve Geleceği 3 0 3 5
GENS 212   Astronomi Tarihi ve Felsefesi 3 0 3 5
GENS 310   Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
POOL 003 - GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GEEC 201   İşletmeciliğe Giriş 3 0 3 4
GEEC 203   Ekonominin ilkeleri 3 0 3 6
GEEC 204   Modern Dünya Ekonomisi 3 0 3 6
GEEC 207   Ekonomi Tarihi 3 0 3 6
GEEC 301   Moda Endüstrisinin Dinamikleri 2 2 3 4
POOL 005 - GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GEAR 203   Müzik Tarihinde Başyapıtlar 3 0 3 4
GEAR 206   Müzikte Dönemler Besteciler 3 0 3 6
GEAR 211   İletişim, Edebiyat ve Felsefe 3 0 3 5
GEAR 212   Temel Fotoğrafçılık 2 2 3 6
GEAR 213   20. Yüzyıl Sanat Akımları ve Sanatçıları 3 0 3 4
GEAR 214   İletişimde Sunum Becerileri 1 2 3 4
GEAR 216   Görsel Okuryazarlık 3 0 3 5
GEAR 220   Osmanlı Döneminden Modern Türkiye'ye Güzel Sanatlar 3 0 3 4
GEAR 301   Çizim ve Sanata Giriş 3 0 3 6
GEAR 302   Dünya Müzeleri 3 0 3 6
GEAR 303   Filmlerde Giysiler 2 2 3 4
GEAR 305   Türk Sineması 3 0 3 4
GEAR 306   Hollywood Sineması 3 0 3 4
GEAR 307   Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 4
GEAR 308   Fotoğrafta Güncel Tartışmalar ve Uygulamalar 3 0 3 5
GEAR 322   Evrensel Tasarım 3 0 3 4
POOL 006 - GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GEET 202   Çokkültürlülük ve Küreselleşme 3 0 3 5
GEET 203   İlaç ve Toplum 3 0 3 4
GEET 304   Etik Karar Verme 3 0 3 4
GEET 309   İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
GEET 310   Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
GEET 311   İnsan Hakları Siyaseti 3 0 3 4
GEET 312   Kadın Hakları Hareketinin Tarihi 3 0 3 6
POOL 007 - GED - İnovasyon ve Girişimcilik
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GEIN 304   İnovasyon ve Girişimcilik 4 0 4 6
GEIN 310   Teknolojide Yenilikçilik 3 0 3 5
GEIN 314   Servis Tasarımı Projesi 2 2 3 4
GEIN 316   Yenilikçi Tasarım Stratejileri 2 2 3 4

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.