Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

Program Öğretim Amaçları

Sosyoloji Bölümü mezunları:

ÖA1.Çeşitli ontolojik ve epistemolojik varsayımlara dayanan farklı sosyolojik yaklaşımları ve temel sosyolojik kavram ve kuramları toplumsal yaşamı anlamak ve açıklamak üzere kullanabilir.

ÖA2.Farklı sosyal araştırma yöntemlerini kullanarak toplumsal süreçler, kurumlar, etkileşimler ve sorunlar üzerine sosyolojik araştırma projeleri tasarlayabilir, uygulayabilir ve yorumlayabilir.

ÖA3.Toplumsal eşitsizlikleri ve sorunları neden ve sonuçlarıyla birlikte tespit edebilir ve çözüm önerileri sunabilir.

ÖA4. Toplumsal yaşamın farklı boyutlarını sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından faydalanarak yerel, ulusal ve küresel ölçekte analiz edebilir.

ÖA5. Toplumsal politikaların etki ve sonuçlarını değerlendirip yeni politika önerileri sunabilir.

ÖA6. Bilimsel ilkelere ve etik değerlere uygun davranır.

ÖA7. Anadilini ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası sosyolojik çalışmaları ve akademik faaliyetleri takip edebilir.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.