Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 111 Temel Matematik 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 0 0 0 0
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 6
Toplam : 24
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 0 0 0 0
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
SOC 104 Kültürel Antropoloji 3 0 3 5
SOC 201 Klasik Sosyoloji Kuramları 3 0 3 5
SOC 211 Sosyal Bilimler için Niceliksel Yöntemler 2 2 3 6
Toplam : 25
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 0 0 0 0
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
SOC 202 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 3 0 3 5
SOC 204 Toplumsal Tabakalaşma 3 0 3 5
SOC 212 Sosyal Bilimler için Niteliksel Yöntemler 2 2 3 6
Toplam : 25
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
SOC 206 Suç Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 208 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 303 Toplumsal Değişim 3 0 3 6
SOC 311 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 8
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
SOC 308 Şehir Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 360 Din Sosyolojisi 3 0 3 7
SOC 430 Toplumsal Cinsiyet ve Değişim 3 0 3 7
Toplam : 25
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 0 0 0 0
SOC 497 Sosyoloji Projesi 3 0 3 7
ST 304 Staj (4 hafta) 3 0 3 4
Toplam : 20
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 0 0 0 0
SOC 402 Sosyolojide Seçilmiş Konular 3 0 3 8
SOC 498 Sosyoloji Projesi II 3 4 3 8
Toplam : 25
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 310 Türkiye'de İslam ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 3 5
SOC 315 Devrimler Tarihi 3 0 3 6
SOC 320 Yaşlanan Toplum 3 0 3 6
SOC 350 Teknoloji ve Değişen Toplum 3 0 3 6
SOC 380 Çevre Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 390 Etnisite ve Irk Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 400 Statü, İktidar ve Refah 3 0 3 6
SOC 410 Tarihte Mitler, İnançlar ve Düşünceler 3 0 3 6
SOC 440 Sanat Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 445 Kültür ve Toplum 3 0 3 6
SOC 450 Beden Sosyolojisi 3 0 3 6
SOC 480 Modernite, Mekan ve Kültür 3 0 3 6
SOC 490 İzmir Üzerine Toplumsal Araştırmalar 3 0 3 5
SOS 110 Uygarlık Tarihi 2 0 2 3
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Sosyoloji Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.
Seçmeli dersler; 
               - 2 adet bölümden,
               - 6 adet bölüm dışı seçmeli derslerden
alınmalıdır.
 
GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar
Sosyoloji Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim)  dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 
               -1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
               -1 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından,
               -6 adeti "Sosyal Bilim(A, B ve C  alanlarından) alanından, 
               -1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
               -1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Önemli Not: SOC 101, SOC 102, HUM 103, HUM 104 zorunlu dersleri Sosyal Bilimler B (POOL 004) alanından, MATH 111 zorunlu dersi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (POOL 001) alanından GED dersi olarak sayılmaktadır. Bu durumda mezuniyet için dışarıdan alınması gereken GED dersleri toplam sayısı 5 olup, yukarıdaki programda belirtildiği gibi  POOL 002, POOL 003, POOL 005, POOL 006, POOL 007 havuzlarından birer ders alınarak tamamlanacaktır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı