Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün lisans programını başarıyla tamamlayanlar: 

 

 1. Klasik ve çağdaş sosyolojik kuramların bilgisine ve bu kuramları karşılaştırmalı olarak değerlendirme becerisine sahip olur.
 2. Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.
 3. Sosyolojinin temel alanları olan genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişme ve uygulamalı sosyoloji alanlarında bilgiye sahip olur.
 4. Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.
 5. Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyma becerisine sahip olur.
 6. Yerel, ulusal ve küresel düzlemdeki toplumsal sorunları tanımlayıp, bu sorunların çözümü için yeni politika önerileri sunma yeteneğine sahip olur.
 7. Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
 8. Sosyolojik verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve bilimsel ve etik değerleri dikkate alma becerisine sahip olur.
 9. Toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini analiz ederken sosyal bilimlerin farklı alanlarından faydalanma bilgi ve becerisine sahip olur.
 10. Sosyoloji ve sosyal araştırma alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yenileme becerisine sahip olur.
 11. Bir yabancı dili kullanarak sosyolojik bilgi toplar ve sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
 12. İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
 13. İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.