SOSYAL MEDYA

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
6                           
7                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
7                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Sosyolojinin temel alanları olan genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişme ve uygulamalı sosyoloji alanlarında bilgiye sahip olur.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

BilgiSosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Bilgiİnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Sosyolojinin temel alanları olan genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişme ve uygulamalı sosyoloji alanlarında bilgiye sahip olur.

BilgiToplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Sosyolojinin temel alanları olan genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişme ve uygulamalı sosyoloji alanlarında bilgiye sahip olur.

BilgiSosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyma becerisine sahip olur.

Bilgiİleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyma becerisine sahip olur.

BeceriAlanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir

Sosyolojinin temel alanları olan genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, toplumsal yapı ve değişme ve uygulamalı sosyoloji alanlarında bilgiye sahip olur.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

BeceriYazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyma becerisine sahip olur.

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini analiz ederken sosyal bilimlerin farklı alanlarından faydalanma bilgi ve becerisine sahip olur.

BeceriAlana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyma becerisine sahip olur.

BeceriKarar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir

Sosyoloji alanındaki temel yöntembilimsel yaklaşımlar, toplumsal araştırma ve veri analiz yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

Yerel, ulusal ve  küresel düzlemdeki toplumsal sorunları tanımlayıp, bu sorunların çözümü için yeni politika önerileri sunma yeteneğine sahip olur.

BeceriAlanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir

Sosyolojik verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve bilimsel ve etik değerleri dikkate alma becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini analiz ederken sosyal bilimlerin farklı alanlarından faydalanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Bir yabancı dili kullanarak sosyolojik bilgi toplar ve sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Neyi nasıl öğreneceğini bilir

Toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini analiz ederken sosyal bilimlerin farklı alanlarından faydalanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Sosyoloji ve sosyal araştırma alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yenileme becerisine sahip olur.

Bir yabancı dili kullanarak sosyolojik bilgi toplar ve sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini analiz ederken sosyal bilimlerin farklı alanlarından faydalanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Bir yabancı dili kullanarak sosyolojik bilgi toplar ve sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

Sosyolojik bir araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde bilişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.

Sosyoloji ve sosyal araştırma alanlarındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yenileme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü)Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü)Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygulama becerisine sahip olur.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.