TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Warning! This page is only available in Turkish.

Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
6                           
7                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
7                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sosyal dünyaya uyarlar.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.

BilgiSosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Bilgiİnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sosyal dünyaya uyarlar.

BilgiToplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sosyal dünyaya uyarlar.

BilgiSosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyar.

Bilgiİleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyar.

BeceriAlanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir

Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sosyal dünyaya uyarlar.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.

BeceriYazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyar.

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

Sosyolojik perspektifi gündelik yaşamında sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirir.

BeceriAlana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir

Sosyolojik tahayyülü kullanarak bireysel sorunların arkasındaki toplumsal dinamikleri ortaya koyar.

BeceriKarar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir

Sosyoloji alanındaki klasik ve çağdaş kuramların temel argümanlarını açıklayabilir ve bu yaklaşımlar arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlar.

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.

Yerel, ulusal ve  küresel düzlemdeki sosyolojik sorunları tanımlayabilmek ve bu sorunlara ilişkin bilimsel verilere dayalı çözüm önerileri sunar.

BeceriAlanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir

Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin önemi hakkında farkındalık geliştirir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

Sosyolojik perspektifi gündelik yaşamında sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirir.

Bir yabancı dili kullanarak Sosyoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.

Yetkinlik(Öğrenme)Neyi nasıl öğreneceğini bilir

Sosyolojik perspektifi gündelik yaşamında sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirir.

Sosyolojik bir çalışma yürütürken toplumsal sorunlara duyarlı ve farklılıklara saygılı bir tutum sergiler.

Bir yabancı dili kullanarak Sosyoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

Yetkinlik(Öğrenme)Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Sosyolojik perspektifi gündelik yaşamında sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirir.

Bir yabancı dili kullanarak Sosyoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

Sosyolojik bir araştırmada veri toplama ve veri analizi süreçlerinde yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerinden faydalanır.

Sosyolojik bir çalışma yürütürken toplumsal sorunlara duyarlı ve farklılıklara saygılı bir tutum sergiler.

Yetkinlik(Alana Özgü)Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Alana Özgü)Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir. 

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir

Sosyolojik bir projeyi araştırma sorusuna en uygun yöntemlerle bireysel ya da grup üyesi olarak başlangıcından sonuna kadar tasarlayarak uygular.