SOC 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyolojiye Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 101
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı
Öğrencileri, alanda daha sonra yapacakları çalışmalara hazırlayacak temel sosyolojik kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve gelişim süreci üzerinde yorum yapabilecektir.
  • sosyolojik araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama ve analiz etme yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • alandaki kuramsal yaklaşımlara ve kültürün toplum üzerindeki önemine vakıf olarak sosyolojik bir bakış açısı kazanacaktır.
  • toplumsal süreçleri organize eden ve toplumun fonksiyonlarını yerine getirmesine imkan veren yapının işleyişini kavrayabilecektir.
  • sınıf, ırk, etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi toplumsal tabakalaşmanın farklı boyutları konusunda sosyolojik bir bakış açısına sahip olacaktır.
  • sosyalleşme sürecinin bireyin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri konusunda sosyolojik bir anlayış geliştirebilecektir.
  • toplumsal gruplar, eylem ve akımların farklı biçimleri ve söz konusu faktörlerin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri hakkında analiz yeteneğine sahip olacaktır.
Tanımı Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, alanda baskın olan kuramsal yaklaşımlar; kültür, sosyal yapı, sosyalleşme, bürokrasi, toplumsal kontrol, sapma, toplumsal değişim ve toplumsal tabakalaşma gibi giriş düzeyindeki temel kavram ve konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Sosyolojik bakış açısı James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 2-36
3 Sosyolojik araştırma nasıl yapılır James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 124-148
4 Sosyolojik kuramlar James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 41-103
5 Kültür ve toplum James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 36-61.
6 Ara Sınav I
7 Sosyalleşme James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 64-91.
8 Toplumsal yapı ve toplumsal etkileşim James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 94-122
9 Toplumsal gruplar ve toplumlar James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 150-170
10 Kolektif eylemler ve toplumsal akımlar James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 606-630
11 Ara Sınav II
12 Toplumsal tabakalaşma James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 228 253.
13 Sapma ve toplumsal kontrol James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 198-222
14 Toplumsal değişim James M. Henslin, Sociology: A DownToEarth Approach, Prentice Hall, 2009, pp. 634-656
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı James M. Henslin, SOCIOLOGY: A DOWN TO EARTH APPROACH, Prentice Hall, 2009.
Diğer Kaynaklar Anthony Giddens, INTRODUCTION TO SOCIOLOGY, Cambridge University Press, 1991 http://www.sociologyencyclopedia.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
16
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
149

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest