SOC 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klasik Sosyoloji Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 201
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Sosyoloji alanındaki temel klasik teorilere, disiplini yönlendiren belli isimlerin tartışılması üzerinden giriş yapmak ve bu teorilerin sosyoloji disiplininin gelişmesine etkilerini tartışmaya açmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klasik sosyoloji kuramının temel konularını tanımlayabileceklerdir.
  • Sosyoloji kuramında yer alan farklı yaklaşımları ve eleştirilerini açıklayabileceklerdir.
  • Klasik sosyoloji kuramındaki önemli isimlerin düşüncelerini değerlendirebileceklerdir.
  • Temel teorik yaklaşımların kavramlarını kullanarak birbirinden ayırtedebilir ve karşılaştırabileceklerdir.
  • Klasik sosyologların teorilerinin disiplini nasıl etkilediğini tartışabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, sosyoloji alanının temel klasik teorilerine giriş yapmaktadır. Alandaki temel yaklaşımlar Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, George Simmel George Herbert Mead gibi isimler üzerinden tartışmaya açılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Sosyoloji Kuramlarına Giriş R. BIERSTEDT: “Sociological Thought in the Eighteen Century” in: BOTTOMORE & NISBET (1978), A History of Sociological Analysis, NY: Basic Books.
3 Comte& Spencer Auguste COMTE
4 Karl Marx Yazıları Henry SPENCER
5 Emile Durkheim Robert Alun Jones, “Emile Durkheim” in The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (193 238)
6 Emile Durkheim Yazıları Emile Durkheim, “Anomie and Social Integration” in Readings in Social Theory (55 80)
7 Marx Inroduction to Marx
8 Marx MarxII
9 Marx MarxIII
10 Weber Stephen Kalberg, “Max Weber” in The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (132 192)
11 Weber Max Weber, “The Iron Cage”, in Readings in Social Theory (81 115)
12 Simmel Lawrence A. Scaff, “George Simmel” in The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (239 266)
13 Simmel Lawrence A. Scaff, “George Simmel” in The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists (239 266)
14 Dönemin Değerlendirilmesi
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı George Ritzer (2010) Classical Sociological Theory, New York : McGrawHill Higher Education. George Ritzer (ed), (2000) The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists, Oxford: Blackwell, James Farganis (ed), (2008) Readings in Social Theory, New York : McGrawHill Higher Education
Diğer Kaynaklar G. Saalman (2010) “Classical Soc. Theories”/ http://homes.ieu.edu.tr/~nerol

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest