SOC 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yaşlanan Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 320
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri yaşlılık sosyolojisinin temel kavramları ve tartışmalarıyla tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlılık sosyolojisinin genel terminolojisini ve kavramlarını tartışabilecektir.
  • Yaşlılık sosyolojisi çerçervesinde sunulan sosyal, psikolojik, biyolojik ve ekonomik problemleri sorgulayabilecektir.
  • Yaşlanma deneyimlerinin çesitli yönlerini ulusal ve küresel boyutlarıyla tartışabilecektir.
  • Yaşlanmakta olan bireylerle ilgili olarak geliştirilen politikaları analiz edebilecektir.
  • Yaşlanmakta olan bireylerin sosyal pozisyonlarını şekillendiren nesnel ve öznel faktörleri inceleyebilecektir.
  • Yaşlanmakta olan bireylerin sosyal pozisyonlarını şekillendiren nesnel ve öznel faktörleri inceleyebilecektir.
  • Yaşlanmakta olan bireylerin bakımı için sosyal ve kurumsal olarak sunulan çözümleri değerlendirecektir.
Tanımı Bu ders yaşlılık alanının kendine özgü dinamiklerini ve sorunlarını yaşlılığa ilişkin teorileri inceleyerek tartışır. Yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam örüntülerini kültürler arası bir perspektifle anlamaya çalışır. Bunun yanısıra, yaşlı kesimlerin yaşam aranjmanlarını ve onlar için üretilen ya da üretilmesi gereken sosyal politikaları incelemeye çalışır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Yaşlılık sosyolojisine Giriş L.J. Malcolm (ed.), The Cambridge Handbook Of Age And Aging, 2005, Cambridge University Press, Chapter 1.1 and 1.2
3 Yaşlılığın Sebepleri ve Sonuçları E. B. Palmore, Ageism: Negative And Positive, 1999, Springer Publisher Company, Part 2
4 Yaşlılık Kuramları J. Quadagno, Aging and the Life Course: An Introduction to Social Gerantology, 1999, The McGrawHill Companies, Chapters, 5,6,7 Suggested reading: A.G. Baran “Yaşlılığın Anlamı Üzerine Niteliksel Araştırma”, II.Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, 2003, 9 12 Nisan, Denizli: 121 140.
5 Sosyal Refah Devleti ve Yaşlılık Politikaları J. Quadagno, Aging and the Life Course: An Introduction to Social Gerantology, 1999, The McGrawHill Companies, Chapter 4 G. E. Andersen, et al. (ed), Why Do We Need a New Welfare State, in J. Myles, “A New Social Contract for the Elderly”, 2002, Oxford University publications, pp. 130 173.
6 Ara Sınav I
7 Yaşlılığın Sosyal Yönleri J. Quadagno, Aging and the Life Course: An Introduction to Social Gerantology, 1999, The McGrawHill Companies, Chapters 8,9 N. Agahi and M.P. Parker, “Leisure activities and mortality: Does gender matter?”,Journal of Aging and Health, 2008, 20(7): 855 871.
8 Yaşlılar için Yaşam Aranjmanları J. Quadagno, Aging and the Life Course: An Introduction to Social Gerantology, 1999, The McGrawHill Companies, Chapters 10, 13 A. Bukov, I. Maas, and T. Lampert, “Social participation in very old age: Cross sectional and longitudinal findings from BASE”, Journal of Gerontology, 2002, 57(6): 510 517
9 Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Kalitesini Yükseltme P. Baltes & M. Baltes, Succesful Aging: Perspectives From The Behavioral Sciences, Cambridge University Press 1993, pp.4, 5, 1927. C. Borg et al., “Life satisfaction in 6 European countries: The relationship to health, selfesteem, and social and financial resources among people (aged 65 89) with reduced functional capacity”, Geriatric Nursing, 2008, 29(1), 48 57.
10 Yaşlı İstismarı, Cinsiyet ve Yaşlanma S. Crichton et al., “Elder Abuse Feminist and Ageist Perspectives”, Journal Of Elder Abuse & Neglect, 1999, 10(34), 115 130 J.C. Henrard, J. C. “CulturalProblems of Aging Especially Regarding Gender and Intergenerational Equity”, Social Science & Medicine, 1996, 43 (5), 667 680.
11 Alan Çalışmaları: Türkiye’de Yaşlı Kuşağın Statüsü T. Ünalan, “The Status of the Old Age Population in Turkey” in Nüfusbilim Dergisi, 2000, 22 (1) pp. 25 35, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Suggested reading: A.G. Baran, “Türkiye’de Yaşlılık Politikalarının Sosyolojik Analizi”, I. Ulusal Yaşlılık Kongresi Kitabı, 2001, 10 11 Ekim, Ankara: 256 277.
12 Ara Sınav I
13 Alan Çalışmaları: Türkiye’de Göc ve Kuşaklararası Dayanışma Kalaycıoğlu, S. ve H. RittersbergerTılıç (2000). “Intergenerational Solidarity Networks of Instrumental and Cultural Transfers within the Migrant Families in Turkey.” Aging And Society. Cilt:20. ss. 523 542. Suggested readings: S. Kalaycıoglu, and H. Rittersberger Tılıç, H. (2001). “Yaşlı ve genç kuşaklar arasında sosyal, kültürel, ekonomik bağların ailenin refah düzeyine etkisi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(2):65 75. Ö. Arun, “Yaşlı bireyin Türkiye serüveni, kaliteli yaşlanma imkanı üzerine Senaryolar”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, 7(2): 313 330.
14 Yaşlılıkla Başetme Stratejileri L. Demers et al., “Coping strategies and social participation in older adults”, Journal of Gerontology, 2009, 55:233 239 A. Jonker et al., “The role of coping resources on change in wellbeing during persistent health decline”, Journal of Aging and Health, 2009, 21:10 63 World NGO Forum, Final Declaration and Recommendation of the World NGO Forum on Aging: “Development and the Rights of the Elderly”, 2002, Madrid.
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
9
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest