SOC 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Statü, İktidar ve Refah
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 400
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı iktidar, yoksulluk ve sosyal refah kavramları çerçevesinde modern toplumları anlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern toplumlardaki, güç, devlet ve toplum ilişkisini açiklayabilecektir.
  • Yoksulluğa dair kuramsal tartışmaları değerlendirebilecektir.
  • Sosyal refah ve refah devleti kavramlarının, iktidar ve yoksulluk ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümünü eleştirel olarak analiz edebilecektir.
  • Refah devletinin sağ ve sol ideolojiler tarafindan ne şekilde değerlendirildiğini tartışabilecektir.
  • Yoksul hareketinin toplumsal muhalefete dönümesinin sebeplerini ve olası sonuçlarını anlayacak ve tartışabilecektir.
  • Sosyal refah ve refah devletinin nasıl olması gerektiğini eleştirel olarak değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders, öncelikle güç ve iktidar ilişkilerinin modern toplumlardaki yansımalarını araştıracaktır. Bu ilişkilerin yoksullukla bağlantısını ortaya koyacak ve yoksulluğa bir cevap olarak sosyal refah ve refah devleti kavramlarını tartışacaktır. Son olarak, refah devleti eleştirileri ve yoksul hareketi tartışmalarına değinecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu
2 İktidar I Steven Lukes, Power (NYU, 1986): • Bertrand Russell, ‘The Forms of Power’, pp. 1928. M. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, C. Gordon eds. 1972 1977 (Vintage, 1980), pp. 55 166.
3 Iktidar II Steven Lukes, Power (NYU, 1986): • Max Weber,’ Domination by Economic Power and by Authority’, pp.28 37. • Nicos Poulantzas, ‘Class Power’, pp.144 156. • Robert Dahl, ‘Power as the Control of the Behaviour’, pp. 37 59. • Gerhard Lenski, ‘Power and Privilege’, pp. 242 253. Alvin I. Goldman, ‘Toward a Theory of Social Power’, pp. 156 203.
4 İktidar, Yoksulluk ve Refah I: Klasik ve Sol Yaklaşımlar C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), Chp. I, pp. 5 89
5 İktidar, Yoksulluk ve Refah II: Sağ ve Feminist Yaklaşımlar C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader, Chp. I, pp. 5 89
6 Iktidarin Özneleri Yoksul ve Yoksulluk I Micheal B. Katz, The Undeserving Poor (Pantheon, 1990), chp. 1 3, pp. 1 124.
7 Yoksul ve Yoksulluk II Micheal B. Katz, The Undeserving Poor , chp. 4 5, pp. 124 241
8 1. ara sınavÖdev önerileri teslimi
9 Yoksul ve Yoksulluk III Frances Fox Piven and Richard Cloward, Regulating the Poor: The Functions of the Public Welfare (Vintage 1993), chp.1 3, pp. 3 45.
10 Yoksul ve Yoksulluk IV Frances Fox Piven and Richard Cloward, Regulating the Poor: The Functions of the Public Welfare, chp.12, pp. 407 481.
11 Iktidar, Yoksullar ve Direniş I James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance (Yale 1992), chp. 1 4, pp. 1 108.
12 Iktidar, Yoksullar ve Direniş II Asef Bayat, Street Politics (Columbia UP, 1998).
13 Refah’in Geleceği C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader, Chp. I, pp. 5 89, pp.375 478.
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final ödev teslimleri

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar Belgesel ve film gösterimleri.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest