SOC 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Statü, İktidar ve Refah
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 400
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere statü, iktidar ve refah devleti konularını analizi edebilmeleri için gerekli donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. Derste öncelikle, toplumsal grupların sınıf, statü ve iktidar temelli olarak farklılaştıklarını gösteren toplumsal tabakalaşma konusu gözden geçirilmektedir. Ardından, toplumsal eşitsizliklerin en önemli sonuçlarından biri olan yoksulluk konusu ele alınmaktadır. Ders, son olarak, refah devleti ve refah politikaları kavramlarını özellikle yoksullukla mücadele ekseninde incelemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sınıf, statü ve iktidar kavramlarını analiz edebilme yeteneğini kazanacaktır.
  • Toplumsal eşitsizliklerin doğuşu, yapısı ve sonuçlarını tartışabilecektir.
  • Yoksulluğun nedenlerini sosyolojik bir bakış açısıyla tanımlayabilecek ve tartışabilecektir.
  • Toplumsal refah ve refah devleti kavramlarının oluşum ve dönüşümünü eleştirel bir şekilde analiz edebilecektir.
  • Yoksulluğu azaltmayı hedefleyen refah politikalarını ve programlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders statü, iktidar ve refah kavramlarını sosyolojik bir perspektiften incelemektedir. Derste sınıf, statü, iktidar, yoksulluk ve refah konularına ilişkin çeşitli kavramsal yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacak konular şunlardır: sınıf ve değişen sınıf yapısı, toplumsal statü, toplumsal güç, toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler, toplumsal hareketlilik, yoksulluğun nedenleri, yoksullukla mücadele, refah devleti, refah politikalarının yoksulluk üzerindeki etkisi, ve refah politikalarının farklı toplumsal gruplar üzerindeki etkisi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu
2 Sınıf Marx, K. “Classes in capitalism and Pre-Capitalism”, In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 79- 97. Wright, E. O. “A General Framework for the Analysis of Class Structure” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 98- 110 Wallerstein, I. “Class Conflict in the Capitalist World Economy” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 111- 113.
3 Sınıf ve Statü Grusky, D. B. and Sorensen, J. “Are There Big Social Classes?” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 165- 175. Weber, M. “Class, Status, and Party”, “Status Groups and Classes” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 114- 127. Giddens, A. “The Class Structure of the Advanced Societies” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, pp. 132- 142.
4 Sınıf ve Statü: İki Ayrı Kavram? Tak Wing Chan and John H. Goldthorpe. 2007. “Class and Status: The Conceptual Distinction and its Empirical Relevance” American Sociological Review 72: 512 Bourdieu, P. “Distinction: A Social Critique of the Judegement of Taste” In D. B. Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race & Gender in Sociological Perspective, pp. 870- 892. Boyne, Roy. 2002. “Bourdieu: From Class to Culture In Memoriam Pierre Bourdieu 1930–2002” Theory, Culture & Society, Vol. 19(3): 117–128
.
5 Yeni bir Sınıfın Doğuşu? İşçi Sınıfından Güvencesiz Sınıfa Kalleberg, A.L. 2009. Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. American Sociological Review 74:1-22. Breman, J. and M. van der Linden. 2014. Informalizing the Economy: The Return of the Social Question at a Global Level. Development and Change 45:920-940. Munck, R. 2013. The Precariat: a view from the South. Third World Quarterly 34:747-762.
6 İktidar Lukes, Steven. “Power: A Radical View” In S. Lukes, Power: A Radical View, pp. 14-59.
7 İktidar Foucault, M. 1980a. Truth and power. In C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, pp.109-133. Foucault, M. 1980b. Power and strategies. In C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, pp. 134-145.
8 İktidar Foucault, M. 1980c. Two lectures In C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, pp.78-108. Foucault, M. 1980d. The eye of power. In C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, pp.146-165.
9 ARA SINAV
10 Eşitsizlik ve Yoksulluk Royce, Edward. 2009. Poverty and Power: The Problem of Structural Inequality. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 1- 24. Townsend, P and D. Gordon. “Introduction: The human condition is structurally unequal”, In Peter Townsend and David Gordon (Eds.) World Poverty: New policies to defeat an old enemy (Policy Press, 2002) pp. xi- xxiv.
11 23 Nisan TATİL
12 Refah Devleti Paine, Thomas. “The First Welfare State?” In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 9- 14. Briggs, Asa. “The Welfare State in Historical Perspective”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 16- 29. Offe, Claus. “Some Contradictions of the Modern Welfare State”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 66- 75. Hayek, F. V. “The Meaning of the Welfare State”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 90- 95
13 Yoksulluk ve Refah Devleti Andersen, Gosta-Esping. “Three Worlds of Welfare Capitalism”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State: a Reader (Polity, 2006), pp. 160- 174. Schulte, Bernd. “A European definition of poverty: the fight against poverty and social exclusion in the member states of the European Union”, In Peter Townsend and David Gordon (Eds.) World Poverty: New policies to defeat an old enemy (Policy Press, 2002) pp.119- 46.
14 Yoksulluk ve Refah Devleti Kanji, Nazneen. “Social funds in sub-Saharan Africa: how effective for poverty reduction?”,
 In Peter Townsend and David Gordon (Eds.) World Poverty: New policies to defeat an old enemy (Policy Press, 2002) pp. 233- 250. Townsend, Peter. “Poverty, social exclusion and social polarisation: the need to construct an international welfare state”, In Peter Townsend and David Gordon (Eds.) World Poverty: New policies to defeat an old enemy (Policy Press, 2002) pp.
 3- 24.
15 Refah Devletinin ve Yoksullukla Mücadele Politikalarının Geleceği Andersen, Gosta-Esping. “A Welfare State for the Twenty-First Century”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 434- 454. Lister, Ruth. “Investing in the Citizen-Workers of the Future: Transformation in Citizenship and the State under New Labor”, In C. Pierson and F. G. Castles (eds)., The Welfare State a Reader (Polity, 2006), pp. 455- 472. Townsend, Peter and David Gordon. “Conclusion: constructing an anti-poverty strategy”, In Peter Townsend and David Gordon (Eds.) World Poverty: New policies to defeat an old enemy (Policy Press, 2002) pp. 413- 431.
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar Belgesel ve film gösterimleri.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
13
Proje
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest