SOC 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Beden Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri beden sosyolojisi kuramları ve bedene dair tartışmalar ile tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bedenin tarihsel değişimini, dinsel, felsefi ve politik tartışmalar ışığında anlayabilecek ve bu dönüşümün sebeplerini açıklayabilecektir.
  • Beden sosyolojisinin temel kuramlarını anlayabilecek ve kavramlarını kullanabileceklerdir.
  • Bedenin, cinsellik, toplumsal cinsiyet ve ırk tartışmaları içerisindeki yerini eleştirel olarak analiz edebileceklerdir.
  • Bedenin, tüketim kültürü içerisindeki sunum ve kullanımını eleştirel olarak değerlendirebileceklerdir.
  • Emek olarak bedenin kavramsallaştırılmasını açıklayabilecek ve mevcut ekonomik sistem içerisindeki yerini eleştirel olarak tartışabileceklerdir.
  • Deforme ve engelli bedenlere dair tartışmaları ve bu bedenlere ilişkin politikaları eleştirel bir gözle açıklayabileceklerdir.
  • Bedeni disiplin etmeye ve düzenlemeye yönelik politikaları eleştirel olarak analiz edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders, felsefe ve antropolojinin bedene dair temel okumalarından da faydalanarak, beden sosyolojisine dair kuramları tartışır. Bedenin dönüşümünü, özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik, mekan, engelli bedenler, emek ve tüketim kültürü başlıkları çerçevesinde analiz eder. Ve, bedenin düzenlenmesine dair tartışmaları içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Sunumu
2 Beden nedir? Fraser, M. , Greco, M. The Body: A Reader, (Routledge: 2005): S. Coakley (eds), Religion and the Body (Cambridge UP: 2000).
3 Sosyolojide Beden M. Featherstone & M. Hepworth & Bryan S. Turner (eds.), The Body: Social Process and Cultural Theory (Sage: 1991).
4 Beden: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Margaret Lock, Judith Farquar, Arjun Appadurai, Jean L. Comaroff, Beyond the Body Proper, (Duke Universty Press:2007).; J. Price & Margrit Shildrick (eds), Feminist Theory and the Body: A Reader (Routledge: Newyork, 1999).
5 Beden ve Kimlik Fraser, M. , Greco, M. , The Body: A Reader, (Routledge: 2005): M. Featherstone & M. Hepworth & Bryan S. Turner (eds.), The Body: Social Process and Cultural Theory (Sage: 1991): Fraser, M. , Greco, M. , The Body: A Reader, (Routledge: 2005).
6 Tüketim Kültüründe Beden Fraser, M. , Greco, M., The Body: A Reader, (Routledge: 2005); M. Featherstone & M. Hepworth & Bryan S. Turner (eds.), The Body: Social Process and Cultural Theory (Sage: 1991).
7 Emek ve Beden C. Wolkowitz, Bodies At Work (Sage 2006): L. Mcdowell, Working Bodies (WileyBlackwell:2009).
8 Takehome sınav/Ödev Önerisi /Film Gösterimi Film Screening
9 Beden ve Mekan J. Price & Margrit Shildrick (eds), Feminist Theory and the Body: A Reader (Routledge: Newyork, 1999).
10 Beden: Engelli ve Deforme Mitchell, D.T. & S, L. Snyder (eds)., The Body and Physical Difference, Discourses of Disability (University of Michigan Press: 1997).
11 Beden ve Din S. Coakley (eds), Religion and the Body (Cambridge UP: 2000).
12 Bedenlerin Düzenlenmesi M. Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978 1979. B.S. Turner, Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology (Routldge: 1992): M. Featherstone & M. Hepworth & Bryan S. Turner (eds.), The Body: Social Process and Cultural Theory (Sage: 1991). G. Lazaridis & Linda B. Arthur (eds.), Religion, Dress and Body (Berg: 1999).
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Ödev teslimi

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar.
Diğer Kaynaklar Micheal Foucault, History of Sexuality. Belgesel ve film gösterimleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest