SOC 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modernite, Mekan ve Kültür
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, “modern zamanlar”da çok boyutlu mekan ve kültür ilişkilerini araştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern kent ve modern kültürün farklı boyutlarını tartışabileceklerdir.
  • Kitle toplumunun kültürel yönlerini açıklayabileceklerdirler.
  • Kent yaşamında birey ve toplum ilişkisini değerlendirebileceklerdir.
  • Kentsel yaşam ve politik kültürde kamusal mekanların rolünü tartışabileceklerdir.
  • Kentsel yaşamdaki farklı iktidar ilişkilerini sorgulayabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, modernite tarihine referansla mekansal pratiklerin kültürel yönlerini araştırmaktadır. Dersin içeriğinden seçilen bazı başlıklar modern kent, kültür, simgesel ekonomiler, kültür endüstrileri, kamusal mekan, bakış, temaşa, panoptikon, her günkü yaşam, çekişmeli kimlik, sınırlar, ihlal ve ütopyadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Modern Kent Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part I
3 Modern Kültür Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part II
4 Simgesel Ekonomiler Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part III
5 Kültür Endüstrileri Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part IV
6 Kamusal Mekanlar Gary Bridge, Sophie Watson (ed.), The Blackwell City Reader, p: 261302
7 Bakış, Temaşa ve Panoptikon Gary Bridge, Sophie Watson (ed.), The Blackwell City Reader, p: 221 227
8 Ara sınav
9 Her günkü Yaşam Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part VI
10 Çekişmeli Kimlik Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part VII
11 Sınırlar ve İhlal Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part VIII
12 Ütopya ve Distopya Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.), The City Cultures Reader, Part XI
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Iain Borden, Tim Hall, Malcolm Miles (ed.) 2004,The City Cultures Reader, New york: Routledge; Gary Bridge, Sophie Watson (ed.) 2010, The Blackwell City Reader, Oxford: WileyBlackwell
Diğer Kaynaklar

Dönem içinde ek okumalar verilebilir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest