MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Türkiye’nin sosyolojik gereksinimleri bağlamında, mezun olan öğrencilerimizin çalışabilecekleri olası iş alanlarından bazıları şöyle listelenebilir:

  • Medya ve iş dünyasındaki şirketler (insan kaynakları bölümleri, piyasa araştırmaları yapan bölümler, araştırmacı gazetecilik ve habercilik, reklam ve pazarlama gibi)
  • Kamuoyu araştırması yapan kuruluşlar
  • Devletin sosyal alanda (çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara yönelik) uzmanlaşmış kurumları
  • Suç, aile ve nüfus sorunlarına odaklanan kamu kurumları (Ceza infaz kurumları, Çocuk Gözetim Eğitim İyileştirme Şubesi, Türkiye İstatistik Kurumu vb.)
  • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)
  • Ticaret ve sanayi odaları
  • Yerel yönetimler
  • Hastane müdürlükleri ve hastane yönetimleri
  • Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan örgütler